Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Trafas, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11218
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11101
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1111
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1165
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1183
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
2003211
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
2
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
3
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
4
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
5
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
6
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
7
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
8
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
9
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
10
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
11
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych