Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Trafas, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2221415
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
20015113
2000413
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22202
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
200155
2000431
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2222
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
200155
200044
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201411
201322
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
200155
200044
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22616
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
200322
200211
200155
200044
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22148
201411
2013211
201211
201011
200911
200711
200611
2003211
200211
2001523
2000431
19992111
 • 50-lecie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
2
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
3
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
4
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
5
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
6
 • Dokumentacja terenów użytkowanych przyrodniczo w przypadku likwidacji kopalń
7
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
8
 • Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
9
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
10
 • Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla celów rekultywacji
11
 • Koncepcja oceny skutków przekształceń gleb
12
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
13
 • Określenie relacji wskaźnika bonitacyjnego terenów bezglebowych do jednostek klasyfikacji gleb
14
 • Perspektywiczne kierunki badawcze w inżynierii środowiska
15
 • Próba prognozowania składu chemicznego roślinności na podstawie danych dotyczących cech glebowych
16
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
17
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
18
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
19
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
20
 • The use of post-mining areas and objects for recreation and leisure
21
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia gleb
22
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych