Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Trafas, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Dokumentacja terenów użytkowanych przyrodniczo w przypadku likwidacji kopalń
2
  • Próba prognozowania składu chemicznego roślinności na podstawie danych dotyczących cech glebowych
3
  • The use of post-mining areas and objects for recreation and leisure
4
  • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia gleb