Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Trafas, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
2
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
3
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
4
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
5
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
6
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
7
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
8
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
9
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
10
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
11
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych