Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Trafas, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • 50-lecie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
2
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
3
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
4
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
5
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
6
 • Dokumentacja terenów użytkowanych przyrodniczo w przypadku likwidacji kopalń
7
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
8
 • Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
9
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
10
 • Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla celów rekultywacji
11
 • Koncepcja oceny skutków przekształceń gleb
12
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
13
 • Określenie relacji wskaźnika bonitacyjnego terenów bezglebowych do jednostek klasyfikacji gleb
14
 • Perspektywiczne kierunki badawcze w inżynierii środowiska
15
 • Próba prognozowania składu chemicznego roślinności na podstawie danych dotyczących cech glebowych
16
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
17
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
18
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
19
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
20
 • The use of post-mining areas and objects for recreation and leisure
21
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia gleb
22
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych