Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Mazur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7102655359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
2
3
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAnaliza możliwości handlu emisjami zanieczyszczeń powietrza
  AutorzyPrzemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR
  ŹródłoProblemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — S. 253–260
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 59–84
 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, zakłady przemysłu hutniczego, zakłady przemysłu koksochemicznego, strefa ochronna, likwidacja stref ochronnych, Huta Katowice, Huta im. T. Sendzimira, Zakłady Koksownicze Przyjaźń

  keywords: pollutants emission, metallurgical industry plants, chemistry of coke industry plants, protection zone, suppression of protection zone, Katowice Steelwork, T. Sendzimir Steelworks, Coking Plant Przyjaźń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALMET, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne, stężenia zanieczyszczeń, analiza korelacji

  keywords: air pollution, correlation analysis, CALMET, city ventilation, meteorological parameters, pollutant concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.168

8
9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 109–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 113–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2000]
 • TytułBezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 4–7. X. 2000 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S. A. — Częstochowa : PCz. KPPiOŚ, 2000. — S. 191–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2003]
 • TytułDepartment of Environmental Protection and Management – research activities information
  AutorzyMarian MAZUR
  ŹródłoThe selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 31–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułDziałalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
  AutorzyMaria TRAFAS, Jan. W. DOBROWOLSKI, Stanisław FERTIG, Marian MAZUR
  ŹródłoRys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — S. 100–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — S. 249–256
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEmisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR
  ŹródłoInżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 214–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja rtęci z energetycznego spalania węgla
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Janusz Dańko
  ŹródłoEmisje, zagrożenie, ochrona powietrza : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2004. — S. 195–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — S. 169–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego / pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego ; Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery. — Wrocław : PZITS, 2010. — S. 39–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazowe
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2, s. 149–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEmisja związków fluoru z hutnictwa żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 2, s. 61–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2010]
 • TytułEmission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes
  AutorzyM. MAZUR, R. OLENIACZ, M. BOGACKI, P. SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 59–66
 • keywords: carbon and graphite industry, PAHs, stack gas, emission, air pollution control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułEvaluation of gas emissions from graphitising of carbon products
  AutorzyM. BOGACKI, R. OLENIACZ, M. MAZUR
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 9–14
 • keywords: carbon products, graphite production, gastner furnace, gaseous pollutants, emission factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-5