Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Mazur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7102655359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAir pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphite
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2008 vol. 34 no. 4, s. 119–127. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2008/Mazur_4-2008.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAir pollution emissions during baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2012 vol. 38 no. 1, s. 15–23. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2012/1_2012/02bogacki.pdf
3
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAnaliza możliwości handlu emisjami zanieczyszczeń powietrza
  AutorzyPrzemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR
  ŹródłoProblemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — S. 253–260
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 59–84
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of BOOT statistical package in calculating pollutant spreading in air
  AutorzyPrzemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2008 vol. 34 no. 4, s. 151–156. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2008/Szczyglowski_4-2008.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułApplication of the statistical error and quantitative performance measures in the evaluation process of short-term air quality forecasts for Krakow (Poland)
  AutorzyAdriana SZULECKA, Marian MAZUR
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 87–99. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.3/geom.2016.10.3.87.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAssessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steel
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Agnieszka ŁOPATA
  ŹródłoStahl und Eisen. — 2003 vol. 123 no. 6–7, s. 109–113
9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 109–112
10
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 113–116
11
 • [referat, 2000]
 • TytułBezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 4–7. X. 2000 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S. A. — Częstochowa : PCz. KPPiOŚ, 2000. — S. 191–203
12
 • [referat, 2003]
 • TytułDepartment of Environmental Protection and Management – research activities information
  AutorzyMarian MAZUR
  ŹródłoThe selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 31–33
13
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułDziałalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
  AutorzyMaria TRAFAS, Jan. W. DOBROWOLSKI, Stanisław FERTIG, Marian MAZUR
  ŹródłoRys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — S. 100–115
14
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — S. 249–256
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEmisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowym
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 169–177
16
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEmisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR
  ŹródłoInżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 214–223
17
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja rtęci z energetycznego spalania węgla
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Janusz Dańko
  ŹródłoEmisje, zagrożenie, ochrona powietrza : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2004. — S. 195–202
18
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — S. 169–178
19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego / pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego ; Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery. — Wrocław : PZITS, 2010. — S. 39–46
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMaria MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2, s. 145–159. — tekst: https://goo.gl/w1HbqK
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazowe
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2, s. 149–160
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEmisja związków fluoru z hutnictwa żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 2, s. 61–66
24
 • [referat, 2010]
 • TytułEmission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes
  AutorzyM. MAZUR, R. OLENIACZ, M. BOGACKI, P. SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 59–66
25
 • [referat, 2010]
 • TytułEvaluation of gas emissions from graphitising of carbon products
  AutorzyM. BOGACKI, R. OLENIACZ, M. MAZUR
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 9–14