Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Mazur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kkoś


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7102655359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Air pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphite
2
 • Air pollution emissions during baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace
3
 • Analiza możliwości handlu emisjami zanieczyszczeń powietrza
4
 • Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
5
 • Application of BOOT statistical package in calculating pollutant spreading in air
6
 • Application of the statistical error and quantitative performance measures in the evaluation process of short-term air quality forecasts for Krakow (Poland)
7
 • Assessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
8
 • Assessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steel
9
 • Badania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
10
 • Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
11
 • Bezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
12
 • Department of Environmental Protection and Management – research activities information
13
 • Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
14
 • Emisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
15
 • Emisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowym
16
 • Emisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych
17
 • Emisja rtęci z energetycznego spalania węgla
18
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
19
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
20
 • Emisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnych
21
 • Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera)
22
 • Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera)
23
 • Emisja związków fluoru z hutnictwa żelaza
24
 • Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes
25
 • Evaluation of gas emissions from graphitising of carbon products