Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułBoundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
  AutorzyKOZAKIEWICZ Ryszard
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 827–833
 • keywords: GIS, metadata, spatial boundaries classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/21/S08.105

2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDziałania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 149
 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 59–66
 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

6
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 91–98
 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułGoal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 107–114
 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKlasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — tekst: https://goo.gl/UEzQ1p
 • słowa kluczowe: SIP, analizy przestrzenne, granica przestrzenna, klasyfikacja granic

  keywords: GIS, spatial analyses, spatial boundary, classification of boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2014]
 • TytułLife cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 143–150
 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułLife cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoCIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. 134–137
 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, characterization, normalization, life cycle inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CIEM.2017.8120854

12
 • [referat, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 47–48
 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 49–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410
 • słowa kluczowe: Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP), zmiany klimatyczne, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), informacja o środowisku

  keywords: environmental impact assessment (EIA), climate change, spatial information infrastructure (SII), environmental information

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119
 • słowa kluczowe: Małopolska, składowiska odpadów

  keywords: Małopolska, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPółautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułRola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 136
 • keywords: recovery, life cycle assessment (LCA), beneficiation, tailings, rare earth elements (REEs)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 213–220
 • keywords: raw materials, mining waste, tailings, Rare Earth Elements (REE), Life cycle Assessment, (LCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.027

22
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSeverity of the environmental impact of planned mining exploitation of “Dębieńsko I” Hard Coal Deposit on the “Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie” Landscape Park
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 453–464
 • keywords: land reclamation, mining, landscape park, land deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2005]
 • TytułZagadnienia oceny oddziaływania na środowisko w planach gospodarki odpadami dla gmin
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoII konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 245–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułZałożenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 2, s. 149–159
 • słowa kluczowe: składowiska odpadów, ryzyko ekologiczne

  keywords: environmental risk, waste deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: