Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBaza danych i system wspomagania decyzji w ocenie możliwości zagospodarowania wyrobisk odkrywkowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 2, s. 323–332
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2017]
 • TytułBoundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
  AutorzyKOZAKIEWICZ Ryszard
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 827–833
 • keywords: GIS, metadata, spatial boundaries classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/21/S08.105

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCharakterystyka wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów rekreacji i turystyki
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 163–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDziałania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 149
 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 59–66
 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

8
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 91–98
 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

9
10
 • [referat, 2017]
 • TytułGoal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 107–114
 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKlasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — tekst: https://goo.gl/UEzQ1p
 • słowa kluczowe: SIP, analizy przestrzenne, granica przestrzenna, klasyfikacja granic

  keywords: GIS, spatial analyses, spatial boundary, classification of boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKonflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko–konflikty funkcjonalne
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2, s. 311–317
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułLife cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 143–150
 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułLife cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoCIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. 134–137
 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, characterization, normalization, life cycle inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CIEM.2017.8120854

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModelowanie związków encji w analizie procesów zarządzania środowiskiem
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 153–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 47–48
 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 49–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410
 • słowa kluczowe: Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP), zmiany klimatyczne, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), informacja o środowisku

  keywords: environmental impact assessment (EIA), climate change, spatial information infrastructure (SII), environmental information

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119
 • słowa kluczowe: Małopolska, składowiska odpadów

  keywords: Małopolska, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPółautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2018]
 • TytułRola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 136
 • keywords: recovery, life cycle assessment (LCA), beneficiation, tailings, rare earth elements (REEs)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 213–220
 • keywords: raw materials, mining waste, tailings, Rare Earth Elements (REE), Life cycle Assessment, (LCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.027