Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBaza danych i system wspomagania decyzji w ocenie możliwości zagospodarowania wyrobisk odkrywkowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 2, s. 323–332
2
 • [referat, 2017]
 • TytułBoundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
  AutorzyKOZAKIEWICZ Ryszard
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 827–833
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCharakterystyka wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów rekreacji i turystyki
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 163–174
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDziałania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179
5
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 149
6
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEnvironmental and Sustainable Development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyR. KOZAKIEWICZ, K. GRZESIK, B. BIEDA, K. KOSSAKOWSKA
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 no. 1 art. no. 012070, s. 1–9. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012070/pdf
7
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 59–66
8
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 91–98
9
10
 • [referat, 2017]
 • TytułGoal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 107–114
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKlasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — tekst: https://goo.gl/UEzQ1p
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKonflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko–konflikty funkcjonalne
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2, s. 311–317
13
 • [referat, 2014]
 • TytułLife cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 143–150
14
 • [referat, 2017]
 • TytułLife cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoCIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. 134–137
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModelowanie związków encji w analizie procesów zarządzania środowiskiem
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 153–162
16
 • [referat, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 47–48
17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 49–61
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPółautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228
22
 • [referat, 2018]
 • TytułRola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 52
23
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 136
24
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyK. GRZESIK, K. KOSSAKOWSKA, B. BIEDA, R. KOZAKIEWICZ
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 no. 1 art. no. 012068, s. 1–11. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012068/pdf
25
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 213–220