Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułBoundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
  AutorzyKOZAKIEWICZ Ryszard
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 827–833
2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDziałania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179
3
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 149
4
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEnvironmental and Sustainable Development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyR. KOZAKIEWICZ, K. GRZESIK, B. BIEDA, K. KOSSAKOWSKA
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 no. 1 art. no. 012070, s. 1–9. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012070/pdf
5
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 59–66
6
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 91–98
7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułGoal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 107–114
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKlasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — tekst: https://goo.gl/UEzQ1p
10
 • [referat, 2014]
 • TytułLife cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 143–150
11
 • [referat, 2017]
 • TytułLife cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoCIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. 134–137
12
 • [referat, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 47–48
13
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułMożliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 49–61
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPółautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228
18
 • [referat, 2018]
 • TytułRola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 52
19
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 136
20
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułScreening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyK. GRZESIK, K. KOSSAKOWSKA, B. BIEDA, R. KOZAKIEWICZ
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 no. 1 art. no. 012068, s. 1–11. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012068/pdf
21
 • [referat, 2017]
 • TytułScreening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 213–220
22
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSeverity of the environmental impact of planned mining exploitation of “Dębieńsko I” Hard Coal Deposit on the “Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie” Landscape Park
  AutorzyJerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 453–464
23
24
 • [referat, 2005]
 • TytułZagadnienia oceny oddziaływania na środowisko w planach gospodarki odpadami dla gmin
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ
  ŹródłoII konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 245–254
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułZałożenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 2, s. 149–159