Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Boundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
2
 • Działania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
3
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
4
 • Environmental and Sustainable Development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
5
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
6
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
7
 • Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym
8
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
9
 • Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
10
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
11
 • Life cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
12
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
13
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
14
 • Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
15
 • Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
16
 • Possible use of spatial information listed in INSPIRE directive in environmental impact assessment
17
 • Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
18
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
19
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
20
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
21
 • Screening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal
22
 • Severity of the environmental impact of planned mining exploitation of “Dębieńsko I” Hard Coal Deposit on the “Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie” Landscape Park
23
 • Środowiskowe uwarunkowania wznowienia eksploatacji górniczej złoża węgla kamiennego „Dębieńsko I” w Czerwionce-Leszczyny
24
 • Zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko w planach gospodarki odpadami dla gmin
25
 • Założenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów