Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Baza danych i system wspomagania decyzji w ocenie możliwości zagospodarowania wyrobisk odkrywkowych
2
 • Boundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes
3
 • Charakterystyka wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów rekreacji i turystyki
4
 • Działania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych
5
 • Environmental and Sustainable Development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
6
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
7
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
8
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
9
 • Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym
10
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
11
 • Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
12
 • Konflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko–konflikty funkcjonalne
13
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
14
 • Life cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing
15
 • Modelowanie związków encji w analizie procesów zarządzania środowiskiem
16
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
17
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
18
 • Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
19
 • Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego
20
 • Possible use of spatial information listed in INSPIRE directive in environmental impact assessment
21
 • Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych
22
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi
23
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
24
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources
25
 • Screening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal