Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kozakiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9389-9611

ResearcherID: P-6796-2019

Scopus: 56950973300

PBN: 900576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3311418
201922
201822
201711191
201511
2014211
201211
200822
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem332013
201922
201822
20171138
201511
2014211
201211
2008211
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem33249
201922
201822
20171156
201511
2014211
201211
200822
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33231
201922
201822
20171111
201511
201422
201211
200822
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem331320
201922
201822
20171156
201511
201422
201211
200822
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem33258
201922
201822
20171174
201511
201422
201211
200822
200611
200511
200411
200322
200211
200122
200033
1999111
 • Baza danych i system wspomagania decyzji w ocenie możliwości zagospodarowania wyrobisk odkrywkowychDatabase and decision support system in assessment of open pits excavations uses possibilities / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 2, s. 323–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Boundaries in spatial information systems - proposal of a classification for metadata purposes / KOZAKIEWICZ Ryszard // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 21, Informatics, geoinformatics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-01-0. — S. 827–833. — Bibliogr. s. 833, Abstr.

 • keywords: GIS, metadata, spatial boundaries classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/21/S08.105

3
 • Charakterystyka wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów rekreacji i turystykiThe characteristic of excavations formed after the exploitation of rocks, in the aspect on their use for recreation and tourism / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 163–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionychActivities of the “Czatkowice” Limestone Mine in order to gain a new part of deposit in the surroundings of areas legally protected / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

8
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

9
 • Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnymThe municipal environmental protection programmes as a tool of ecological education on local level / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 171–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2006-02/IS_2006_2_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

11
 • Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowiskuClassification of spatial boundaries in the management of environmental information / Ryszard KOZAKIEWICZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 1, s. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/UEzQ1p

 • słowa kluczowe: SIP, analizy przestrzenne, granica przestrzenna, klasyfikacja granic

  keywords: GIS, spatial analyses, spatial boundary, classification of boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko–konflikty funkcjonalneSpatial clashes in environmental impact assessment–functional clashes / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 311–317. — Bibliogr. s. 317, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland) / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-619-7105-16-2. — ISSN 1314-2704. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Life cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: CIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-3943-6. — S. 134–137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 137, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/aLhVsS

 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, characterization, normalization, life cycle inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CIEM.2017.8120854

15
 • Modelowanie związków encji w analizie procesów zarządzania środowiskiemEntity relationship modelling in environmental management process analysis / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 153–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczychPossibility of obtaining rare earth metals from flotation and mining waste / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 49–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennychThe amended EIA directive – new challenges in the use of spatial data resources / Ryszard KOZAKIEWICZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 4, s. 401–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP), zmiany klimatyczne, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), informacja o środowisku

  keywords: environmental impact assessment (EIA), climate change, spatial information infrastructure (SII), environmental information

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiegoReview of landfills environmental assessments from chosen poviats of Małopolska region / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Małopolska, składowiska odpadów

  keywords: Małopolska, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Possible use of spatial information listed in INSPIRE directive in environmental impact assessmentMożliwości wykorzystania danych przestrzennych wymaganych dyrektywą INSPIRE przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko / Ryszard KOZAKIEWICZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.41.pdf

 • słowa kluczowe: INSPIRE, oceny oddziaływania na środowisko

  keywords: INSPIRE, environmental impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowychSemi-automatic identification of spatial conflicts environmental impact assessment linear objects / Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 221–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi[The importance of environmental impact assessments in public discussions on large mining projects] / Ryszard KOZAKIEWICZ // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Dod. prezentacja w części Materiały konferencyjne. — S. 1–25. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 136. — Bibliogr. s. 136

 • keywords: recovery, life cycle assessment (LCA), beneficiation, tailings, rare earth elements (REEs)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Screening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: raw materials, mining waste, tailings, Rare Earth Elements (REE), Life cycle Assessment, (LCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.027