Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gruszczyński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8811-0954

ResearcherID: J-9711-2012

Scopus: 9637197600

PBN: 900560

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAccumulation of organic carbon in reclaimed soils : dumping grounds: Bełchatów, Machów, Turów
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2015 nr IV/4, s. 1417–1436
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAdaptive modelling of spatial diversification of soil classification units
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoJournal of Water and Land Development. — 2016 vol. 30 no. 1, s. 127–139. — tekst: https://goo.gl/2syrIz
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAkumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 27–36
5
 • [książka, 2014]
 • TytułAkumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 100 s.
6
 • [książka, 2008]
 • TytułAnaliza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI ; red. Magdalena Anioł-Mirek
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 160 s., [1]
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 98
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAn ensemble of neural classifiers and constructivist algorithms in the identification of agricultural suitability complexes of soils on the basis of physiographic information
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoISRN Soil Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2012 art. no. 610567, ekran 1–9
10
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of a set of heterogeneous neural networks to modelling soil classification in mining regions
  AutorzyS. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoMPES 2009 ; SWEMP 2009 [Dokument elektroniczny] : Mine Planning and Equipment Selection and Environmental issues and waste management in energy and mineral production : Banff, Alberta, Canada, November 16–19, 2009 : proceedings of the eighteenth international symposium and the eleventh international symposium / eds. Raj K. Singhal [et al.]. — Irvine : The Reading Matrix Inc., [2009]. — S. 244–254
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Joanna URBAŃSKA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 129–148. — tekst: https://goo.gl/zy0okj
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAssessment of suitability of various models for estimating cation exchange capacity (CEC)
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPolish Journal of Soil Science. — 2009 vol. 42 no. 1, s. 15–29
13
 • [referat, 2010]
 • TytułClassification of reclaimed soils in post industrial areas
  AutorzyS. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 375–380
14
 • [referat, 2016]
 • TytułContemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016. — S. 174
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInfluence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution system
  AutorzyMałgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 13471–13476
17
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKlasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 10, s. 120–125
18
 • [referat, 2004]
 • TytułKomunikacyjne zagrożenia terenów leśnych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Wojciech Krzaklewski
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 45–52
19
 • [referat, 2017]
 • TytułModeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water
  AutorzyA. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — S. 71–82
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 8, s. 15–22
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoSoil Science Annual. — 2015 vol. 66 no. 3, s. 98–110
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 1, s. 53–70
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPerspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 52–58
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPotrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPrognozowanie klasyfikacji gleb podlegających przekształceniom na terenach górniczych na podstawie danych zgeneralizowanych
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 137–146