Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gruszczyński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8811-0954

ResearcherID: J-9711-2012

Scopus: 9637197600

PBN: 900560

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Accumulation of organic carbon in reclaimed soils
2
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb
3
 • Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units
4
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”
5
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
6
 • Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko
7
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
8
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
9
 • An ensemble of neural classifiers and constructivist algorithms in the identification of agricultural suitability complexes of soils on the basis of physiographic information
10
 • Application of a set of heterogeneous neural networks to modelling soil classification in mining regions
11
 • Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanych
12
 • Assessment of suitability of various models for estimating cation exchange capacity (CEC)
13
 • Classification of reclaimed soils in post industrial areas
14
 • Contemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST
15
 • Geoinformatyczne narzędzia w badaniu gleb
16
 • Influence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution system
17
 • Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych
18
 • Komunikacyjne zagrożenia terenów leśnych
19
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water
20
 • Modelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczych
21
 • Modelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznych
22
 • Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów
23
 • Perspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczych
24
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły
25
 • Prognozowanie klasyfikacji gleb podlegających przekształceniom na terenach górniczych na podstawie danych zgeneralizowanych