Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gruszczyński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8811-0954

ResearcherID: J-9711-2012

Scopus: 9637197600

PBN: 900560

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4031927
201711
2016321
201522
20148116
2013211
201222
2010413
20093111
20083111
200733
200633
200522
2004211
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem402317
201711
2016312
2015211
2014844
201322
2012211
2010422
2009312
2008312
2007321
200633
2005211
200422
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem40346
201711
2016321
201522
201488
201322
2012211
2010431
2009321
2008321
200733
200633
200522
200422
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40337
201711
201633
201522
201488
201322
201222
2010413
2009312
200833
200733
200633
2005211
200422
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem402416
201711
2016312
201522
2014871
2013211
201222
201044
2009321
2008321
2007321
200633
200522
200422
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem402812
201711
2016321
201522
2014862
2013211
201222
201044
2009321
200833
2007312
2006312
200522
2004211
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Accumulation of organic carbon in reclaimed soils : dumping grounds: Bełchatów, Machów, Turów / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2015 nr IV/4, s. 1417–1436. — Bibliogr. s. 1435–1436, Summ.

 • keywords: reclamation, soil organic carbon (SOC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2015.4.4.102

2
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb[Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31

 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification unitsAdaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb / Krzysztof URBAŃSKI, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2016 vol. 30 no. 1, s. 127–139. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/2syrIz

 • słowa kluczowe: algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), samoorganizująca mapa (SOM)

  keywords: adaptive algorithms, self-organizing map (SOM), soil classification, Upper Silesian Industrial Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2016-0029

4
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”Accumulation of organic carbon in Krakowiec clays of reclaimed dump in the “Machów” sulphur mine / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko[Cartographic and soil data analysis in environmental impact assessment procedures] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI ; red. Magdalena Anioł-Mirek. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 160 s., [1]. — Bibliogr. s. 157–[161]. — ISBN: 978-83-7464-166-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An ensemble of neural classifiers and constructivist algorithms in the identification of agricultural suitability complexes of soils on the basis of physiographic information / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // ISRN Soil Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2090-875X. — 2012 art. no. 610567, ekran 1–9. — Tryb dostępu: http://www.isrn.com/journals/ss/2012/610567/ [2012-05-18]. — Bibliogr. ekran 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5402/2012/610567

10
 • Application of a set of heterogeneous neural networks to modelling soil classification in mining regions / S. GRUSZCZYŃSKI // W: MPES 2009 ; SWEMP 2009 [Dokument elektroniczny] : Mine Planning and Equipment Selection and Environmental issues and waste management in energy and mineral production : Banff, Alberta, Canada, November 16–19, 2009 : proceedings of the eighteenth international symposium and the eleventh international symposium / eds. Raj K. Singhal [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Irvine : The Reading Matrix Inc., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-0-9784416-0-9. — ISSN 1913-6528. — S. 244–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanychMetodological aspects of the reclamed areas pedological classification / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Joanna URBAŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 129–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/zy0okj

 • słowa kluczowe: rekultywacja, wnioskowanie rozmyte, tereny bezglebowe, bonitacja gleby

  keywords: land reclamation, fuzzy interference, soilles areas, soil valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Assessment of suitability of various models for estimating cation exchange capacity (CEC)Ocena przydatności różnych modeli szacowania pojemności wymiennej kationów (CEC) / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Polish Journal of Soil Science ; ISSN 0079-2985. — 2009 vol. 42 no. 1, s. 15–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Classification of reclaimed soils in post industrial areas / S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: classification, reclaimed areas, soil quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-60

14
 • Contemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Tomasz LIPECKI // W: ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016 + CD. — e-ISBN: 978-604-76-1171-3. — S. 174. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. 438–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • keywords: sustainable development, geodesy, geoinformatics, mining surveying, GIS analysis, envirnonmental engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geoinformatyczne narzędzia w badaniu glebGeoinformatic instruments in the soil survey / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 221–233. — Bibliogr. s. 231–233, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_17.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution systemWpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na zawartość produktów ubocznych chlorowania w krakowskiej sieci wodociągowej „Bielany” / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 13471–13476. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13476, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczychClassification of soils in post mining areas reclamation / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010, Szczyrk. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: obserwacja profilu gleby, rekultywacja terenów górniczych, algorytm klasyfikacji bonitacyjnej gleb

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Komunikacyjne zagrożenia terenów leśnychForest regions road traffic threats / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Wojciech Krzaklewski // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, predictive models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczychA modeling of soil classification by applying the complex of classifiers from a point of view of a forecasting the effects of mining transformations / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznychModeling the position of agricultural suitability units of soils on the basis of the limited physiographic information processing with digitized cartographic materials / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Soil Science Annual ; ISSN 2300-4967. — 2015 vol. 66 no. 3, s. 98–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modele adaptacyjne, mapa glebowo-rolnicza, kompleks przydatności rolniczej, digitalizacja, inteligencja obliczeniowa

  keywords: adaptive models, computational intelligence, agricultural soil map, soil capability units, digitization of maps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ssa-2015-0025

22
 • Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programówThe assessment and prediction of the soil condition for the needs of the plans and programs / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 53–70. — Bibliogr. s. 67–70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Perspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczychProspect of application of digital cartography of soils in the evaluation of soil pollution in post-mine areas / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 52–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, monitoring, deformacja terenu

  keywords: monitoring, mining, area deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki WisłyThe need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistula river / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prognozowanie klasyfikacji gleb podlegających przekształceniom na terenach górniczych na podstawie danych zgeneralizowanychPrognosis of classification of soils undergoing to transformations on mining terrains on the basis of generalized data / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 137–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: