Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Florencka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 107
 • keywords: sorption, sequestration, methane recovery, coalbed, modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Barbara Seremet, Maria TRAFAS
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1, s. 87–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChangeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996–2005 years
  AutorzyMarek Tarnawski, Natalia FLORENCKA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. A. — 2013 vol. 20 no. 11, s. 1295–1303
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osad denny, zbiornik zaporowy

  keywords: heavy metals, bottom sediments, dam reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2013.20(11)117

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoOceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology. — 2007 vol. 36 Suppl. 3, s. 127–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDynamika czasowa zawartości rtęci w glebie i roślinie
  AutorzyNatalia FLORENCKA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 1, s. 93–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2000]
 • TytułHeavy metals contents in bottom sediments in Krempna's reservoir
  AutorzyNatalia FLORENCKA
  Źródło10th International conference on Transport & sedimentation of solid particles : [4–7 September 2000, Wrocław, Poland], Pt. 1–2 / ed. J. Sobota. — Wrocław : Agricultural University, 2000. — S. 263–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2012]
 • TytułMercury in the bottom sediments of the water retention reservoirs
  AutorzyM. Tarnawski, N. FLORENCKA, A. Baran
  ŹródłoICHMET 2012 [Dokument elektroniczny] : 16textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 23–27 September 2012, Rome, Italy. — [Italy : s. n.], [2012]. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOdkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w łachach korytowych potoku górskiego pod wpływem antropopresji
  AutorzyArtur Radecki-Pawlik, Natalia FLORENCKA
  ŹródłoDynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji / pod red. Jana Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego. — Kraków : [AP], 2003. — S. 151–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie Alwernii
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2, s. 161–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2008]
 • TytułPorównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — S. 121–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułPrzechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
  AutorzyN. FLORENCKA, G. S. JODŁOWSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, M. WÓJCIK
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPrzechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — S. 461–481
 • słowa kluczowe: przechwytywanie CO2, sekwestracja, składowanie CO2, obniżanie emisji CO2

  keywords: sequestration, CO2 capture, CO2 storage, CO2 mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułRtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — S. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSkażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Maria TRAFAS
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 2, s. 223–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułStopień zanieczyszczenia rtęcią osadów dennych małych zbiorników wodnych
  AutorzyTomasz Koniarz, Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Natalia FLORENCKA
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułTransport rumowiska wleczonego i skład jakościowy osadów dennych Potoku Jałowieckiego w Beskidzie Makowskim (Karpaty polskie)
  AutorzyArtur Radecki-Pawlik, Natalia FLORENCKA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2, s. 385–397
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, rumowisko wleczone, osady aluwialne, transport rumowiska wleczonego, potok Jałowiecki, Beskid Makowski, metoda Parkera, metoda DR-USLE

  keywords: heavy metals, bed load, sediments alluvial, bed load transport, Jałowiecki stream, Beskid Makowski, Parker method, DR-USLE method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWstępne obserwacje dotyczące zanieczyszczenia rtęcią roślin w różnych warunkach glebowych
  AutorzyNatalia FLORENCKA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 T. 5 z. 2, s. 415–422
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułZawartość metali ciężkich w utworach nakładu KWB „Bełchatów”
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoGórnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów], Cz. 1 / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n.], [1999]. — S. 129–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułZawartość rtęci w glebach wybranych rejonów Krakowa
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2, s. 323–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułZmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego zbiornika wodnego w latach 1996–2005
  AutorzyMarek Tarnawski, Natalia FLORENCKA
  ŹródłoKształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych : uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne / pod red. Józefa Koca ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. — Olsztyn : Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2011. — S. 191
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: