Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Florencka, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kkoś


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Application of multiple sorption model to estimation of ${CO_2}$ sequestration capacity or ${CH_4}$ recovery in polish hard coals
2
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals
3
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
4
 • Changeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996–2005 years
5
 • Comparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands
6
 • Dynamika czasowa zawartości rtęci w glebie i roślinie
7
 • Heavy metals contents in bottom sediments in Krempna's reservoir
8
 • Mercury in the bottom sediments of the water retention reservoirs
9
 • Odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w łachach korytowych potoku górskiego pod wpływem antropopresji
10
 • Pionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie Alwernii
11
 • Porównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych
12
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
13
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji
14
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
15
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
16
 • Stopień zanieczyszczenia rtęcią osadów dennych małych zbiorników wodnych
17
 • The content of heavy metals in the alluvial formations of mountain torrent
18
 • Transport rumowiska wleczonego i skład jakościowy osadów dennych Potoku Jałowieckiego w Beskidzie Makowskim (Karpaty polskie)
19
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia gleb
20
 • Wpływ zanieczyszczenia gleby różnymi związkami rtęci na aktywność mikrobiologiczną gleby
21
 • Wstępne obserwacje dotyczące zanieczyszczenia rtęcią roślin w różnych warunkach glebowych
22
 • Zawartość metali ciężkich w utworach nakładu KWB „Bełchatów”
23
 • Zawartość rtęci w glebach wybranych rejonów Krakowa
24
 • Zmienność stężenia metali ciężkich w profilach osadów dennych wybranego stawu rybnego
25
 • Zmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego zbiornika wodnego w latach 1996–2005