Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Florencka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900555

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Application of multiple sorption model to estimation of ${CO_2}$ sequestration capacity or ${CH_4}$ recovery in polish hard coals
2
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals
3
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”
4
 • Changeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996–2005 years
5
 • Comparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands
6
 • Dynamika czasowa zawartości rtęci w glebie i roślinie
7
 • Mercury in the bottom sediments of the water retention reservoirs
8
 • Odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w łachach korytowych potoku górskiego pod wpływem antropopresji
9
 • Pionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie Alwernii
10
 • Porównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych
11
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
12
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji
13
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
14
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy Wolbromia
15
 • Stopień zanieczyszczenia rtęcią osadów dennych małych zbiorników wodnych
16
 • The content of heavy metals in the alluvial formations of mountain torrent
17
 • Wpływ zanieczyszczenia gleby różnymi związkami rtęci na aktywność mikrobiologiczną gleby
18
 • Zmienność stężenia metali ciężkich w profilach osadów dennych wybranego stawu rybnego
19
 • Zmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego zbiornika wodnego w latach 1996–2005