Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Florencka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem255614
201711
201611
2014312
201311
201211
2011211
201011
200811
200722
200611
200511
200411
2003211
200211
200111
2000312
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem25187
201711
201611
201433
201311
201211
2011211
201011
200811
2007211
200611
200511
200411
200322
200211
200111
2000321
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem25232
201711
201611
201433
201311
201211
201122
201011
200811
200722
200611
200511
200411
200322
200211
200111
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2525
201711
201611
201433
201311
201211
201122
201011
200811
200722
200611
200511
200411
200322
200211
200111
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem25520
201711
201611
2014312
201311
201211
2011211
201011
200811
2007211
200611
200511
200411
200322
200211
200111
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem251312
201711
201611
2014312
201311
201211
2011211
201011
200811
2007211
200611
200511
200411
200322
200211
200111
2000321
19992111
2
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals / Grzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • keywords: sorption, sequestration, methane recovery, coalbed, modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”The studies on soil contamination in the neighbourhood of a former enterprise “Polam-Rzeszów” / Natalia FLORENCKA, Barbara Seremet, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 87–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996–2005 yearsZmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych zbiornika wodnego w latach 1996–2005 / Marek Tarnawski, Natalia FLORENCKA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2013 vol. 20 no. 11, s. 1295–1303. — Bibliogr. s. 1302, Abstr.. — N. Florencka – afiliacja: University of Science and Technology

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osad denny, zbiornik zaporowy

  keywords: heavy metals, bottom sediments, dam reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2013.20(11)117

5
 • Comparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 Suppl. 3, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dynamika czasowa zawartości rtęci w glebie i roślinieMercury contents in soil and plant time dynamics / Natalia FLORENCKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 1, s. 93–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Heavy metals contents in bottom sediments in Krempna's reservoir / Natalia FLORENCKA // W: 10th International conference on Transport & sedimentation of solid particles : [4–7 September 2000, Wrocław, Poland], Pt. 1–2 / ed. J. Sobota. — Wrocław : Agricultural University, 2000. — (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 382. Konferencje ; nr 26). — ISBN10: 83-87866-12-1. — S. 263–268. — Bibliogr. s. 268

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mercury in the bottom sediments of the water retention reservoirs / M. Tarnawski, N. FLORENCKA, A. Baran // W: ICHMET 2012 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 23–27 September 2012, Rome, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w łachach korytowych potoku górskiego pod wpływem antropopresjiDeposition of chosen chemical elements in mountain stream point bars under the anthropopressure / Artur Radecki-Pawlik, Natalia FLORENCKA // W: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji / pod red. Jana Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego. — Kraków : [AP], 2003. — Na obwol. dod.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — ISBN10: 83-916241-2-9. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Summ.. — Abstrakt W: „Dynamika zmian środowiska geograficznego po wpływem antropopresji” : II ogólnopolskie sympozjum : Kraków–Sanok, 25–27 września 2003 : materiały konferencyjne. - [Kraków : s. n., 2003]. - S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie AlwerniiVertical distribution of the mercury content in selected soil profiles in the region of Alwernia / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych[Mercury content in forest and grassland soils profile comparison] / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-012-2. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla[Carbon capture and storage] / N. FLORENCKA, G. S. JODŁOWSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, M. WÓJCIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisjiCarbon capture and storage – the method for carbon dioxide mitigation / Natalia FLORENCKA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 461–481. — Bibliogr. s. 478–481, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przechwytywanie CO2, sekwestracja, składowanie CO2, obniżanie emisji CO2

  keywords: sequestration, CO2 capture, CO2 storage, CO2 mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowychThe content of Mercury in comparison to concentration of other trace elements in soils of industrial areas / Natalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy WolbromiaContamination of soils and plants in the region of Wolbrom with mercury and other heavy metals / Natalia FLORENCKA, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 2, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stopień zanieczyszczenia rtęcią osadów dennych małych zbiorników wodnych[Mercury contamination of bottom sediments in water reservoirs of southern Poland] / Tomasz Koniarz, Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Natalia FLORENCKA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 18. — Natalia Florencka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The content of heavy metals in the alluvial formations of mountain torrentZawartość metali ciężkich w utworach aluwialnych potoku górskiego / Natalia FLORENCKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 23–30. — Bibliogr. s. 28–30, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-02/Geomatics_2011_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, potok górski, aluwia

  keywords: heavy metals, mountain torrent, alluvia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Transport rumowiska wleczonego i skład jakościowy osadów dennych Potoku Jałowieckiego w Beskidzie Makowskim (Karpaty polskie)Accumulation of chemical components in point bars and sediment transport in the Jałowiecki mountain stream in the Beskid Makowski (Polish Carpathian) / Artur Radecki-Pawlik, Natalia FLORENCKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 385–397. — Bibliogr. s. 395–397, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, rumowisko wleczone, osady aluwialne, transport rumowiska wleczonego, potok Jałowiecki, Beskid Makowski, metoda Parkera, metoda DR-USLE

  keywords: heavy metals, bed load, sediments alluvial, bed load transport, Jałowiecki stream, Beskid Makowski, Parker method, DR-USLE method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia glebThe verification of the relationship between the content of heavy metals in carrot roots and the level of soil contamination / Teresa ECKES, Natalia FLORENCKA, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 101–126. — Bibliogr. s. 123–126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ zanieczyszczenia gleby różnymi związkami rtęci na aktywność mikrobiologiczną glebyInfluence of soil contamination by mercury compounds on microbial activity / Natalia FLORENCKA, Maria Chmiel // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 2, s. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-02/IS_2005_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: gleby, aktywność mikrobiologiczna gleby, związki rtęci, HgCl2, HgO, Hg(NO3)2, zanieczyszczenie gleb

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępne obserwacje dotyczące zanieczyszczenia rtęcią roślin w różnych warunkach glebowychThe initial observations concerning the plants contamination by mercury under different soil conditions / Natalia FLORENCKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 T. 5 z. 2, s. 415–422. — Bibliogr. s. 421–422, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zawartość metali ciężkich w utworach nakładu KWB „Bełchatów”[Content of heavy metals in compounds of overlay in hard coal mine “Bełchatów”] / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // W: Górnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów], Cz. 1 = Tagebaugewinnung – Umwelt – Rekultivierung mit den speziellen Berücksichtigung KWB “Bełchatów” / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n.], [1999]. — Na okł. dod.: 50 lat studiów leśnych w Krakowie. — S. 129–137. — Bibliogr. s. 137, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zawartość rtęci w glebach wybranych rejonów KrakowaMercury content in soils from selected location in Cracow / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 323–330. — Bibliogr. s. 329–330, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zmienność stężenia metali ciężkich w profilach osadów dennych wybranego stawu rybnegoChangeability of heavy metal concentration in bottom sediment profiles in a chosen fisch pond / Natalia FLORENCKA, Marek Tarnawski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01/Geomatics_2007_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, stawy rybne

  keywords: heavy metals, bottom sediments, fish ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego zbiornika wodnego w latach 1996–2005[Variability in the content of heavy metals in sediments of selected water reservoir in the period 1996–2005] / Marek Tarnawski, Natalia FLORENCKA // W: Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych : uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne / pod red. Józefa Koca ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. — Olsztyn : Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2011. — (Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska. Monografie ; nr 2p). — ISBN: 978-83-929462-3-6. — S. 191. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: