Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Eckes, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
2
 • Analiza i modelowanie relacji przestrzennych w prawie ochrony środowiska
3
 • Analizy przestrzenne w systemach informacji o terenie dla celów segmentacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze
4
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
5
 • Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów
6
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
7
 • Formalny zapis wiedzy dotyczącej stanu i przekształceń gleb do budowy systemu ekspertowego
8
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
9
 • Komputerowe wspomaganie oceny oddziaływania na środowisko glebowe – analiza stanów granicznych i przekroczeń
10
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
11
 • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznym
12
 • Projektowanie sieci badań terenowych w systemie informacji przestrzennej
13
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
14
 • Rozpoznawanie przekształceń gleb oparte na regułach decyzyjnych
15
 • Total nitrogen content as the abundance indicator for autogenous soils discussion article
16
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia gleb
17
 • Zapis norm prawnych ochrony środowiska w języku analizy systemowej
18
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych