Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Eckes, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900553

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]
2
  • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowych
3
  • Formalny zapis wiedzy dotyczącej stanu i przekształceń gleb do budowy systemu ekspertowego
4
  • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
5
  • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza
6
  • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznym
7
  • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dump
8
  • Rozpoznawanie przekształceń gleb oparte na regułach decyzyjnych
9
  • Total nitrogen content as the abundance indicator for autogenous soils discussion article
10
  • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych