Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Eckes, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem183114
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
2001211
200033
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18162
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
200122
200033
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1818
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
200122
200033
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
200122
200033
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18612
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
200122
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18144
201411
201011
200911
200811
200722
200611
200411
200322
2001211
200033
19993211
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i modelowanie relacji przestrzennych w prawie ochrony środowiskaAn analysis and modelling of spatial relations in the environment protection law / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system informacji przestrzennej, relacje przestrzenne, ochrona środowiska - przepisy prawne, obiekty punktowe, obiekty liniowe, obiekty powierzchniowe spójne, strefy powierzchniowe

  keywords: spatial relations, environment protection law, point objects, line objects, area objects, zone objects, Spatial Information System SIP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analizy przestrzenne w systemach informacji o terenie dla celów segmentacji oddziaływania na środowisko przyrodniczeSpatial analyses in the land information system with the purpose of segementation of the natural environment impact / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 247–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowychThe studies on a vertical distribution of the contents of heavy metals in soil profiles / Maria TRAFAS, Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 2, s. 207–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów[Geomorphology tests for geodesists] / Teresa ECKES. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 43, [1] s., [7] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1352). — Bibliogr. s. [24], [44]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska[The activity of the Department of Management and Protection of Environment] / Jerzy CHWASTEK, Teresa ECKES, Maria TRAFAS // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Formalny zapis wiedzy dotyczącej stanu i przekształceń gleb do budowy systemu ekspertowegoA formal notation of knowledge concerning the state and the transformation of soils for building an expert system / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, gleby, przekształcenia środowiska

  keywords: soils, environmental changes, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiuSoil-making aspects in the evaluation of artificial formations; focus on the wastes formed after the flotation of zinc and lead ores / Maria TRAFAS, Teresa ECKES // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 97–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz. Summ.. — tekst: https://goo.gl/MV3NrW

 • słowa kluczowe: rekultywacja, odpady poflotacyjne, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne

  keywords: reclamation, physical properties, chemical properties, post-flotation wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komputerowe wspomaganie oceny oddziaływania na środowisko glebowe – analiza stanów granicznych i przekroczeńComputer aided soil environment impact assessment – limit states and exceedings analysis / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44,Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy OlkuszaLocal variability in the content of heavy metals in soils in the region of Olkusz / Maria TRAFAS, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 127–144, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznymBasic differences between the content of the existing soil documentation and actual situation / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/yHS5x7

 • słowa kluczowe: bonitacja gleby, mapy glebowe, budowa profilu

  keywords: soil valuation, soil map, soil profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Projektowanie sieci badań terenowych w systemie informacji przestrzennejDesigning the network for the field work in the spatial information system / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system informacji przestrzennej, sieci badań terenowych, projektowanie sieci badań terenowych

  keywords: Spatial Information System SIP, network for the field work, designing the network for the field work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dumpOcena jakości rekultywowanych gruntów zwałowisk kopalń odkrywkowych, an przykładzie zwałowiska kopalni Piaseczno / Roman Bykov, Teresa ECKES, Maria TRAFAS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 33–53. — Bibliogr. s. 51–53, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zwałowiska, jakość gleby, właściwości fizyczne gleby

  keywords: soil quality, recultivation, dumps, physical soil quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozpoznawanie przekształceń gleb oparte na regułach decyzyjnychRecognition of soil transformation based on decision rules / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 99–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przekształcenia gleb

  keywords: soil transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia glebThe verification of the relationship between the content of heavy metals in carrot roots and the level of soil contamination / Teresa ECKES, Natalia FLORENCKA, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 101–126. — Bibliogr. s. 123–126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zapis norm prawnych ochrony środowiska w języku analizy systemowejRecord of law rules using language of system analysis / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 T. 5 z. 2, s. 271–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych[Basis for classification of industrial soils in reclaimed areas] / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 104, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0325). — Bibliogr. s. 102–[105]. — ISBN: 978-83-7464-207-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: