Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wincenty Dobrowolski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57198023771

PBN: 900549

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8871633311
2018211
2017211
2015615
201311
20129162
201122
2010321
200911
2008761
2007321
20069126
200433
2003431
20027151
200181133
2000162122
1999523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8826602
201822
201722
201566
201311
2012918
201122
201033
200911
20087331
2007312
2006918
2004312
2003431
2002725
2001844
200016610
1999541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem886127
201822
201722
2015615
201311
2012972
2011211
201033
200911
2008743
200733
2006972
200433
2003422
2002761
2001871
200016124
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem881375
2018211
2017211
201566
201311
2012927
2011211
201033
200911
200877
2007312
2006945
2004321
200344
200277
200188
20001616
1999514
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem882464
201822
201722
201566
201311
2012927
201122
2010312
200911
2008761
2007312
200699
200433
200344
200277
200188
20001616
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem883355
201822
201722
201566
201311
2012927
201122
2010312
200911
2008743
2007321
2006918
2004321
200344
2002716
2001817
200016214
19995321
 • 10 years old experience of the AGH Technical Open University (Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH) and perspectives of development of distance education for sustainable development on international scale
2
 • 20-lecie działalności Uniwersytetu Otwartego AGH jako próba interdyscyplinarnej edukacji wszystkich grup wiekowych dorosłych słuchaczy
3
 • 44 years of problem-solving training of students and eduction of Knowledge-Based Society as subject of voluntary action focused on promotion sustainable management of the natural resources and the human environment
4
 • Acute toxicity assessment of Polish (waste) water with a microplate–based \emph {Hydra attenuata} assay: a comparison with the Microtox® test
5
 • Addressing environmental issues and risks in Uzbekistan
6
 • An interdisciplinary study of, and education for, the sustainable development of national park regions in Poland and a new concept of sound tourism management applied by the Cinque Terre National Park in Italy
7
 • Application of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads
8
9
 • Artificial intelligence as a tool for development of interdisciplinary study on elements and health
10
 • A brief review of application of laser biotechnology as an efficient mechanism for the increase of biomass for bio-energy production via clean thermo-technologies
11
 • Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małych mocy
12
 • Bionanotechnologia, ekotoksykologia i biotechnologia środowiskowa a stabilna gospodarka oparta na ekoinnowacjach
13
 • Biotechnologia laserowa i jej zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii rozrodu zwierząt
14
 • Biotechnologia proekologiczna kluczem do unowocześnienia inżynierii środowiska
15
 • Biotechnology and sustainable development at the beginning of new century
16
 • Catalytic energy production from municipal solid waste biomass: case study in Perlis–Malaysia
17
 • Conclusions and recommendations from EURO ECO-2000
18
 • Conclusions and reflections from the international conference on Global problems of sustainable development
19
 • Contribution of laser biotechnology and ecology to primary prevention and sustainable development
20
 • Creating and implementing the concept of integrated training for the integration of Poland with the European Union in terms of sustainable development and the improvement of the quality of environment and human life
21
 • Człowiek jako twórca i użytkownik wnętrz, jego potrzeby fizyczne, chemiczne i psychiczne
22
 • Człowiek jako twórca i użytkownik wnętrz, jego potrzeby fizyczne, chemiczne i psychiczne
23
 • Dorobek Profesora Smyka w ekologicznej profilaktyce na tle jej trendów rozwojowych
24
 • Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
25
 • Ecotourism as a factor of sustainable development of specially protected regions