Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wincenty Dobrowolski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57198023771

PBN: 900549

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • Eco-buildings sustainable design in linkage with remote sensing and underground urban agriculture / Justyna Kobylarczyk, Ewa Głowienka, Jan W. Dobrowolski, Sławomir MIKRUT // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-29-4. — S. 835–844. — Bibliogr. s. 843–844, Abstr.. — J. W. Dobrowolski – afiliacja: International Team of Sustinable Development and Ecoinnovation

 • keywords: laser biotechnology, remote sensing, eco-buildings, sustainable design, bioeconomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/63/S27.104

2
 • Nowe wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju a przyszłościowe kierunki inżynierii i ochrony środowiska człowiekaNew challenges of sustainable development and future trends of engineering and protection of the human environment / DOBROWOLSKI Jan // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 7–9. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Polskie doświadczenia w zakresie interdyscyplinarnej współpracy naukowców z regionami dla promocji zrównoważonego rozwoju a perspektywy zastosowania innowacyjnych technologii środowiskowych[Polish experiences about interdisciplinary cooperation of scientists with the regions for promotion of sustainable development and perspectives of application of innovative environmental technologies] / Jan W. DOBROWOLSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 7–8, Plen–1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Water ecotoxicity studies in Cracow (Poland) using {\em Hydra attenuata, Selenastrum capricornutum}, and Microtox toxicity tests / Michel Pardos, Christophe Benninghoff, Richard L. Thomas, Jan Dobrowolski, Janusz Dominik // Lakes and Reservoirs : Research and Management ; ISSN 1320-5331. — 2000 vol. 5 iss. 2, s. 75–81. — Bibliogr. s. 80–81, Abstr.. — J. W. Dobrowolski - afiliacja: The University of Geneva, Switzerland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1046/j.1440-1770.2000.00099.x

5
 • Zrównoważony rozwój i ekoinnowacje[Sustainable development and eco-innovations] / Jan W. DOBROWOLSKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 29–31. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: