Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wincenty Dobrowolski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57198023771

PBN: 900549

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • Tytuł10 years old experience of the AGH Technical Open University (Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH) and perspectives of development of distance education for sustainable development on international scale
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 74
2
 • [referat, 2010]
 • Tytuł20-lecie działalności Uniwersytetu Otwartego AGH jako próba interdyscyplinarnej edukacji wszystkich grup wiekowych dorosłych słuchaczy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEdukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego ; Kraków, 23–24 czerwca 2009 : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010. — S. 207–218
3
 • [referat, 2012]
 • Tytuł44 years of problem-solving training of students and eduction of Knowledge-Based Society as subject of voluntary action focused on promotion sustainable management of the natural resources and the human environment
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoSustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — S. 126–132
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułA brief review of application of laser biotechnology as an efficient mechanism for the increase of biomass for bio-energy production via clean thermo-technologies
  AutorzyObid TURSUNOV, Jan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoAmerican Journal of Renewable and Sustainable Energy. — 2015 vol. 1 no. 2, s. 66–71
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAcute toxicity assessment of Polish (waste) water with a microplate–based emph {Hydra attenuata} assay: a comparison with the Microtox® test
  AutorzyMichel Pardos, Christophe Benninghoff, Céline Guéguen, Richard Thomas, Jan DOBROWOLSKI, Janusz Dominik
  ŹródłoScience of the Total Environment. — 1999 vol. 243/244, s. 141–148
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAddressing environmental issues and risks in Uzbekistan
  AutorzyObid TURSUNOV, Jan DOBROWOLSKI
  ŹródłoIntegrated Journal of Engineering Research and Technology. — 2015 vol. 2 iss. 1, s. 62–69
7
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAn interdisciplinary study of, and education for, the sustainable development of national park regions in Poland and a new concept of sound tourism management applied by the Cinque Terre National Park in Italy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoAcross disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on human behaviour / eds. Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. — München ; Mering : Rainer Hampp Verlag, 2008. — S. 89–100
8
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads
  AutorzyAlbej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A.
  ŹródłoMengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — S. 41–51
9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułArchitektura nowoczesna - architektura zrównoważona
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk
  ŹródłoZagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze [Dokument elektroniczny] : monografia wieloautorska. T. 2, Interdyscyplinarność badań w architekturze = Interdisciplinarity of researches in architecture / pod red. Beaty Komar. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — S. 137–146
10
11
 • [referat, 2003]
 • TytułArtificial intelligence as a tool for development of interdisciplinary study on elements and health
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Jan W. DOBROWOLSKI
  Źródło4th [Fourth] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 9–11 October 2003 – Athens, Greece : proceedings book, Pt. 1 / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — Athens : Entypossis, 2003. — S. 13–42
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małych mocy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Janusz Sławiński, Andrzej Laszczka, Bartosz RÓŻANOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1, s. 103–113
13
 • [referat, 2012]
 • TytułBionanotechnologia, ekotoksykologia i biotechnologia środowiskowa a stabilna gospodarka oparta na ekoinnowacjach
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoX seminarium „Ochrona Środowiska” : Nanotechnologie w ochronie środowiska, Innowacyjne technologie polskich naukowców : Kraków, 23 listopada 2012 / Fundacja Swingtherm im. dr nauk technicznych Jerzego Wojciechowskiego. — [Kraków? : s. n.], [2012]. — S. 55–60
14
 • [referat, 2000]
 • TytułBiotechnologia laserowa i jej zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii rozrodu zwierząt
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoUwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki : Balice, 16–17 listopada 2000 r. / oprac. red. Danuta Dobrowolska. — Kraków : [s. n.], 2000. — S. 185–192
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBiotechnologia proekologiczna kluczem do unowocześnienia inżynierii środowiska
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2, s. 259–272
16
 • [referat, 2001]
 • TytułBiotechnology and sustainable development at the beginning of new century : (environmental biotechnology as a key factor of modernisation of environmental engineering and management)
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 19
17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułConclusions and recommendations from EURO ECO-2000
  AutorzyJ. W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 21–24
19
 • [referat, 2003]
 • TytułConclusions and reflections from the international conference on Global problems of sustainable development
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoThe selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 15–18
20
 • [referat, 2000]
 • TytułContribution of laser biotechnology and ecology to primary prevention and sustainable development
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 35
21
 • [referat, 2000]
 • TytułCreating and implementing the concept of integrated training for the integration of Poland with the European Union in terms of sustainable development and the improvement of the quality of environment and human life
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 6–7
22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCzłowiek jako twórca i użytkownik wnętrz, jego potrzeby fizyczne, chemiczne i psychiczne : zagadnienia ogólne
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEkologia wnętrz : zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie / Henryk Zimny. — Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Oficyna Wydawnicza WSEZ w Warszawie, 2010. — S. 175–184
23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCzłowiek jako twórca i użytkownik wnętrz, jego potrzeby fizyczne, chemiczne i psychiczne : perspektywy na przyszłość
  AutorzyJ. W. DOBROWOLSKI
  ŹródłoEkologia wnętrz : zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie / Henryk Zimny. — Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Oficyna Wydawnicza WSEZ w Warszawie, 2010. — S. 193–197
24
 • [referat, 2000]
 • TytułDorobek Profesora Smyka w ekologicznej profilaktyce na tle jej trendów rozwojowych
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI
  Źródło„Środowisko a zdrowie – 2000” : VI ogólnopolska sesja popularnonaukowa : 11–12 maja 2000 r. Częstochowa – Jasna Góra : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Janickiego, Witolda Klimzy i Jana Szewczyka. — Częstochowa : Wydawnictwo „CMYK-ART”, 2000. — S. 18–23
25
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułDziałalność naukowa i dydaktyczna w zakresie Inżynierii Środowiska
  AutorzyMaria TRAFAS, Jan. W. DOBROWOLSKI, Stanisław FERTIG, Marian MAZUR
  ŹródłoRys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — S. 100–115