Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wincenty Dobrowolski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57198023771

PBN: 900549

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 10 years old experience of the AGH Technical Open University (Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH) and perspectives of development of distance education for sustainable development on international scale / Jan W. DOBROWOLSKI // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads / Albej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A. // W: Mengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — (Mengen- und Spurenelemente ; ISSN 1430-9637). — ISBN10: 3-929526-61-1. — S. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biotechnologia laserowa i jej zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii rozrodu zwierząt[Laser biotechnology and its applications with special attention to fisiology of animal reproduction] / Jan W. DOBROWOLSKI // W: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki : Balice, 16–17 listopada 2000 r. / oprac. red. Danuta Dobrowolska. — Kraków : [s. n.], 2000. — ISBN10: 83-88253-30-1. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Conclusions and recommendations from EURO ECO-2000 / J. W. DOBROWOLSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 21–24. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Contribution of laser biotechnology and ecology to primary prevention and sustainable development / Jan W. DOBROWOLSKI // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Creating and implementing the concept of integrated training for the integration of Poland with the European Union in terms of sustainable development and the improvement of the quality of environment and human life / Jan W. DOBROWOLSKI // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dorobek Profesora Smyka w ekologicznej profilaktyce na tle jej trendów rozwojowych[Achievments of Professor Smyk in ecological prevention on the background of its developmental trends] / Jan W. DOBROWOLSKI // W: „Środowisko a zdrowie – 2000” : VI ogólnopolska sesja popularnonaukowa : 11–12 maja 2000 r. Częstochowa – Jasna Góra : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Janickiego, Witolda Klimzy i Jana Szewczyka. — Częstochowa : Wydawnictwo „CMYK-ART”, 2000. — ISBN10: 83-913642-5-9. — S. 18–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • EUROECO 2000 / oprac. Agnieszka WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — Olsztyn : „HARD”, 2000. — 65 s.. — (Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 9, supl. II, 2000). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16th September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2000. — 112 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja integracji edukacji proekologicznej (od przedszkola do studiów podyplomowych) jako model na XXI wiek[Concept of integration of ecologically-oriented education (from kindergarden to postgraduate courses) as model for XXI century] / Jan W. DOBROWOLSKI // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 293–297. — Streszczenie w: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena rozwoju somatycznego dzieci uczęszczających do klas 0, I, II szkół podstawowych w Szczawnicy[Assesment of somatic development of children of 0, I, II course at primary schools in Szczawnica] / Ewa Grzywna, Janusz Bursa, Jan DOBROWOLSKI, Magda Kustra // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 215. — Streszczenia W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stężeń ołowiu w krwi żylnej 7-latków zamieszkałych w Szczawnicy[Analyses of lead concentration in blood samples of 7 years old children in Szczawnica] / Janusz Bursa, Jan DOBROWOLSKI, Ewa Grzywna // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 217. — Streszczenia W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Personal exposure to elements and primary prevention of environmental health hazard / Jan W. DOBROWOLSKI // W: Proceedings of the „2nd. [second] international symposium on Trace elements in human: new perspectives” : Athens Greece 7–9/10/1999 / Eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — [Greece] : [s. n.], 2000. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Suspended matter water-elutriate toxicity from water and waste water in Cracow (Poland) evaluated with Microtox and {\em Selenastrum capricornutum} assays / Michel Pardos, Christophe Benninghoff, Celine Guéguen, Richard L. Thoms, Jan DOBROWOLSKI, Janusz Dominik // Lakes and Reservoirs : Research and Management ; ISSN 1320-5331. — 2000 vol. 5 iss. 2, s. 67–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr.

 • keywords: Poland, waste water, suspended matter, water elutriate, toxicity tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1046/j.1440-1770.2000.00098.x

15
 • Synteza merytoryczna międzynarodowej Konferencji nt. kształcenia kadr dla ekologicznej profilaktyki i trwałego rozwoju w Polsce z uwzględnieniem integracji europejskiej EURO-ECO-2000[Scientific synthesis of the international Conference on training of staff for primary prevention and sustainable development in Poland including European integration EURO-ECO-2000] / Jan W. DOBROWOLSKI, Aleksandra WAGNER // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 299–301. — Streszczenia W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 128–129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Water quality assessment with combined chemical and biological methods in the Vistula River and waste waters in the region of Kraków (Poland) / J. Dominik, C. Benninghoff, J. DOBROWOLSKI, C. Gueguen, M. Pardos, L. Thomas, A. WAGNER // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: