Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Chwastek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie dziś i w przyszłości
2
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
3
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
4
 • Rola i zadania miernictwa górniczego – dawniej i współcześnie
5
 • Świadomość ekologiczna społeczeństwa jako niezbędny warunek przetrwania naszej cywilizacji
6
 • Techniczne podstawy składowania odpadów komunalnych na Składowisku Barycz w Krakowie
7
 • The use of mineral resources in sustainable development
8
 • The use of post-mining areas and objects for recreation and leisure
9
 • Tunele ułatwiają komunikację i chronią środowisko
10
 • Tunele w świetle wymagań oceny wpływów na środowisko
11
 • Uzdrowiska krynicko-popradzkie
12
 • Wpływ eksploatacji odkrywkowej na środowisko oraz możliwości jego ograniczenia
13
 • Zrównoważony rozwój jako kierunek działania w strategii rozwoju kraju