Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Bogacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3282-8155 orcid iD

ResearcherID: N-6354-2016

Scopus: 11939922100

PBN: 5e709207878c28a04738edb2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 113, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 59–84
 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, zakłady przemysłu hutniczego, zakłady przemysłu koksochemicznego, strefa ochronna, likwidacja stref ochronnych, Huta Katowice, Huta im. T. Sendzimira, Zakłady Koksownicze Przyjaźń

  keywords: pollutants emission, metallurgical industry plants, chemistry of coke industry plants, protection zone, suppression of protection zone, Katowice Steelwork, T. Sendzimir Steelworks, Coking Plant Przyjaźń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALMET, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne, stężenia zanieczyszczeń, analiza korelacji

  keywords: air pollution, correlation analysis, CALMET, city ventilation, meteorological parameters, pollutant concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.168

6
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of chemical transformation modules for secondary inorganic aerosol formation in CALPUFF model
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2016 vol. 10 iss. 1, s. 57–66
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALPUFF, modelowanie dyspersji atmosferycznej, przemiany chemiczne, wtórne aerozole nieorganiczne, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF

  keywords: air pollution, CALPUFF, atmospheric dispersion modeling, chemical transformations, secondary inorganic aerosols, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)007

7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
  AutorzyPaulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2017 nr 4, s. 26–31
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, komunikacja miejska, polityka transportowa, autobusowy transport publiczny, niskoemisyjny transport

  keywords: air pollution, transport policy, urban transport, bus public transport, low carbon transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 109–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 113–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2000]
 • TytułBezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 4–7. X. 2000 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S. A. — Częstochowa : PCz. KPPiOŚ, 2000. — S. 191–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2020]
 • TytułDeterminanty wyboru optymalnych lokalizacji źródeł odnawialnych i magazynów energii
  AutorzyKatarzyna MYŚLIŃSKA, [Marek BOGACKI]
  ŹródłoYoung scientists in power engineering [Dokument elektroniczny] : the II edition of the XII conference : KME : [9–11.12.2020, Wrocław] : book of abstracts / red. zesz. Artur Machalski, Maciej Cholewiński. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2020]. — S. 89–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of drilling for shale gas on the quality of atmospheric air
  AutorzyJan MACUDA, Marek BOGACKI, Jakub SIEMEK
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2017 vol. 12 no. 1, s. 91–100
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, modelowanie matematyczne, emisja zanieczyszczeń, jakość powietrza, prace wiertnicze, łupki, zanieczyszczenie pyłowie i gazowe, gaz z łupków

  keywords: shale gas, mathematical modeling, air quality, emission of pollutants, shales, drilling works, dust and gaseous pollutants, contamination of air

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — S. 249–256
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEmisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025
  AutorzyPaulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2018 R. 37 nr 1, s. 18-25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń do powietrza z procesu poszukiwań gazu z łupków
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoAktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 15–24
 • słowa kluczowe: szczelinowanie hydrauliczne, prace wiertnicze, emisje do powietrza, poszukiwania za gazem z łupków, gaz z łupków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — S. 169–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego / pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego ; Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery. — Wrocław : PZITS, 2010. — S. 39–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazowe
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2, s. 149–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEmisja związków fluoru z hutnictwa żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 2, s. 61–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: