Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Bogacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3282-8155 orcid iD

ResearcherID: N-6354-2016

Scopus: 11939922100

PBN: 5e709207878c28a04738edb2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 113, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAir pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphite
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2008 vol. 34 no. 4, s. 119–127. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2008/Mazur_4-2008.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAir pollution emissions during baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2012 vol. 38 no. 1, s. 15–23. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2012/1_2012/02bogacki.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 59–84
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAssessing the impact of road traffic reorganization on air quality: a street canyon case study
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Paulina BŹDZIUCH, Adriana SZULECKA, Tomasz GORZELNIK
  ŹródłoAtmosphere [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 11 iss. 7 art. no. 695, s. 1–23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4433/11/7/695/pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
  AutorzyRobert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341
6
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of chemical transformation modules for secondary inorganic aerosol formation in CALPUFF model
  AutorzyRobert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2016 vol. 10 iss. 1, s. 57–66
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAssessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steel
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Agnieszka ŁOPATA
  ŹródłoStahl und Eisen. — 2003 vol. 123 no. 6–7, s. 109–113
8
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 122
9
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 22 art. no. 00149, s. 1–9. — tekst: https://goo.gl/sZcVu3
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
  AutorzyPaulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2017 nr 4, s. 26–31
11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 109–112
12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoAktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — S. 113–116
13
 • [referat, 2000]
 • TytułBezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 4–7. X. 2000 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S. A. — Częstochowa : PCz. KPPiOŚ, 2000. — S. 191–203
14
 • [referat, 2020]
 • TytułDeterminanty wyboru optymalnych lokalizacji źródeł odnawialnych i magazynów energii
  AutorzyKatarzyna MYŚLIŃSKA, [Marek BOGACKI]
  ŹródłoYoung scientists in power engineering [Dokument elektroniczny] : the II edition of the XII conference : KME : [9–11.12.2020, Wrocław] : book of abstracts / red. zesz. Artur Machalski, Maciej Cholewiński. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2020]. — S. 89–91
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of drilling for shale gas on the quality of atmospheric air
  AutorzyJan MACUDA, Marek BOGACKI, Jakub SIEMEK
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2017 vol. 12 no. 1, s. 91–100
16
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEmisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyMarian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — S. 249–256
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEmisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowym
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marek BOGACKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 169–177
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEmisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025
  AutorzyPaulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2018 R. 37 nr 1, s. 18-25
19
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń do powietrza z procesu poszukiwań gazu z łupków
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoAktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 15–24
20
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — S. 169–178
21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
  AutorzyMarek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego / pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego ; Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery. — Wrocław : PZITS, 2010. — S. 39–46
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnych
  AutorzyMaria MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2, s. 145–159. — tekst: https://goo.gl/w1HbqK
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazowe
  AutorzyMarian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2, s. 149–160
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEmisja związków fluoru z hutnictwa żelaza
  AutorzyMarian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 2, s. 61–66