Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Bogacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3282-8155 orcid iD

ResearcherID: N-6354-2016

Scopus: 11939922100

PBN: 5e709207878c28a04738edb2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 113, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • Air pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphite
2
 • Air pollution emissions during baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace
3
 • Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego
4
 • Assessing the impact of road traffic reorganization on air quality: a street canyon case study
5
 • Assessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015
6
 • Assessment of chemical transformation modules for secondary inorganic aerosol formation in CALPUFF model
7
 • Assessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steel
8
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment
9
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment
10
 • Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
11
 • Badania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych
12
 • Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
13
 • Bezpośrednie i pośrednie efekty wprowadzenia ciągłego odlewania stali w bilansie emisji zanieczyszczeń z huty żelaza
14
 • Determinanty wyboru optymalnych lokalizacji źródeł odnawialnych i magazynów energii
15
 • Effect of drilling for shale gas on the quality of atmospheric air
16
 • Emisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych
17
 • Emisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowym
18
 • Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025
19
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza z procesu poszukiwań gazu z łupków
20
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnych
21
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym
22
 • Emisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnych
23
 • Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera)
24
 • Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera)
25
 • Emisja związków fluoru z hutnictwa żelaza