Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7317-0292

ResearcherID: B-6818-2019

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyMaria Kolińska, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoJakość w administracji geodezyjnej : materiały z konferencji : Wrocław, 22–23 października 2008 r.. — Wrocław : [s. n.], 2009. — S. 17–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDetermining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr IV/1, s. 879–890. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18663.htm?plik=2287
 • keywords: cadastre, register of land and buildings, boundaries of parcels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDla użytkowników i wiarygodności EGiB : wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych – propozycje zmian w prawie
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoGeodeta : magazyn geoinformacyjny. — 2020 nr 8, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułJak uniknąć bałaganu : Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoGeodeta : magazyn geoinformacyjny. — 2020 nr 7, s. 26–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2009]
 • TytułKompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoModernizacja EGIB z wykorzystaniem materiałów LPIS [Dokument elektroniczny] : Warszawa 07–08.09. 2009 : materiały szkoleniowe / Departament Informacji o Nieruchomościach. — Warszawa : [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], [2009]. — S. 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
  AutorzyStanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoBiuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology. — 1999 nr 6, s. 199–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  AutorzyRyszard HYCNER, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 139–150. — tekst: https://goo.gl/YdHvMS
 • słowa kluczowe: kataster, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: cadastre, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPlan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenie
  AutorzyRyszard HYCNER, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 31–43. — tekst: https://goo.gl/R3rYFi
 • słowa kluczowe: GIS, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: GIS, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPrawny i fiskalny aspekt posiadania garaży
  AutorzyJarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2001]
 • TytułProblemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoAktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 31-1–31-11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułRejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków
  AutorzyMAŚLANKA Józef
  ŹródłoInnowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019 : książka streszczeń / red. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 33
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułRestoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildings
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 49–65. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.49.pdf
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries, boundary points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.49

14
15
 • [referat, 2019]
 • TytułSpatial Data Infrastructure in Poland with regard to the needs of communal local government units
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoGromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kielce, 24–25 października 2019 r.. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2019]. — 37 slajdów
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułTentative modernization of geometrical basis of ground cadastre
  AutorzyStanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 1999 t. 67 z. 3–4, s. 227–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 76–78
 • słowa kluczowe: kataster, granice działek, eweidencja gruntów i budynków

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułUstalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 no. III/1, s. 741–754. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18639.htm?plik=2277
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 3, s. 41–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2018]
 • TytułWznawianie znaków i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności danych ewidencji gruntów i budynków
  AutorzyJózef MAŚLANKA
  ŹródłoWspółczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. 1–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2001]
 • TytułZagadnienia ochrony archeologicznej w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów
  AutorzyAntoni LIGĘZA, Józef MAŚLANKA, Sławomir Dryja
  ŹródłoSystemy informacji przestrzennej : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 28–30 maja 2001 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001. — S. 133–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: