Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7317-0292

ResearcherID: B-6818-2019

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa
2
 • Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings
3
 • Dla użytkowników i wiarygodności EGiB
4
 • Entering parcel boundaries into the Polish register of land and buildings – an analysis of the current state and proposed changes
5
 • Jak uniknąć bałaganu
6
 • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK
7
 • Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
8
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9
 • Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenie
10
 • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garaży
11
 • Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów
12
 • Rejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków
13
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildings
14
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points – proposed amendments to the laws of Poland
15
 • Spatial Data Infrastructure in Poland with regard to the needs of communal local government units
16
 • Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre
17
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne
18
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne
19
 • Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)
20
 • Wznawianie znaków i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności danych ewidencji gruntów i budynków
21
 • Zagadnienia ochrony archeologicznej w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów