Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7317-0292

ResearcherID: B-6818-2019

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem21813
202044
2019321
2018312
201711
201211
201011
200922
200722
200122
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem211461
2020422
2019312
2018321
201711
201211
201011
200922
200722
200122
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2121
202044
201933
201833
201711
201211
201011
200922
200722
200122
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2121
202044
201933
201833
201711
201211
201011
200922
200722
200122
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21813
2020422
2019312
2018321
201711
201211
201011
200922
200722
200122
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21912
2020422
2019312
2018321
201711
201211
201011
200922
2007211
200122
19992111
 • Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa[Analysis of quality data of land and buildings registry in the light of modernization on the example of the city of Krakow] / Maria Kolińska, Józef MAŚLANKA // W: Jakość w administracji geodezyjnej : materiały z konferencji : Wrocław, 22–23 października 2008 r.. — Wrocław : [s. n.], 2009. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings / Józef MAŚLANKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr IV/1, s. 879–890. — Bibliogr. s. 889–890, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18663.htm?plik=2287

 • keywords: cadastre, register of land and buildings, boundaries of parcels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060

3
 • Dla użytkowników i wiarygodności EGiB : wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych – propozycje zmian w prawie[For the users and the credibility of EGiB : restoration of boundary markers and the determination of boundary points – proposed amendments to the laws of Poland] / Józef MAŚLANKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2020 nr 8, s. 42–45. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Entering parcel boundaries into the Polish register of land and buildings – an analysis of the current state and proposed changesRejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków – analiza obecnego stanu i propozycje zmian / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 3, s. 63-87. — Bibliogr. s. 82-86, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rqg001c.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.3/geom.2020.14.3.63.pdf

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, boundaries of cadastral parcels, boundary points of parcels, register of land and building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.3.63

5
 • Jak uniknąć bałaganu : Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków[How to avoid clutter : restoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildings] / Józef MAŚLANKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2020 nr 7, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK[Comprehensive modernization of land and buildings registry with using of products of the project WMK (Vectorization of cadastral maps in Poland)] / Józef MAŚLANKA // W: Modernizacja EGIB z wykorzystaniem materiałów LPIS [Dokument elektroniczny] : Warszawa 07–08.09. 2009 : materiały szkoleniowe / Departament Informacji o Nieruchomościach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynkówDigital map as a transitory stage in the compilation of a numerical map of land and buildings registration / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 199–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPossibilities and restrictions of applying cadastral data within process of working out land use plan / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/YdHvMS

 • słowa kluczowe: kataster, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: cadastre, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenieLand use plan as a basis for local land information system / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 31–43. — Bibliogr. s. 41–43, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/R3rYFi

 • słowa kluczowe: GIS, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: GIS, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garażyThe legal and fiscal aspect of parking places ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254. — Bibliogr. s. 252–254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów[Legal and technical problems of Ground Cadastre geometrical and descriptive data synchronization] / Józef MAŚLANKA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 31-1–31-11. — Bibliogr. s. 31-10–31-11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków[Recording of boudaries of cadastral parcels in the Polish register of land and buildings] / MAŚLANKA Józef // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019 : książka streszczeń / red. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2019. — Dysk Flash. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildingsWznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 49–65. — Bibliogr. s. 60–64, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.49.pdf

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries, boundary points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.49

14
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points – proposed amendments to the laws of PolandWznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych – propozycje zmian w przepisach polskiego prawa / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 87–97. — Bibliogr. s. 94–96, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.1/geom.2020.14.1.87.pdf

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries, boundary points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.1.87

15
 • Spatial Data Infrastructure in Poland with regard to the needs of communal local government units[Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce z punktu widzenia potrzeb samorządu gminnego] / Józef MAŚLANKA // W: Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kielce, 24–25 października 2019 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2019]. — 37 slajdów. — Tryb dostępu: https://konferencja.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/2019-10-24-Kielce-Jozef-Maslanka-ENG-v3c.pdf [2020-02-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 1999 t. 67 z. 3–4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 234–235, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczneDetermining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases – selected formal, legal and technical aspects / Józef MAŚLANKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 76–78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kataster, granice działek, eweidencja gruntów i budynków

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczneDetermining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases-selected formal, legal and technical aspects / Józef MAŚLANKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 no. III/1, s. 741–754. — Bibliogr. s. 752–753, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18639.htm?plik=2277

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050

19
 • Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)Selected experiences and conclusion from the model of modernization land and buildings registry in 2009–2010 on the basis of project results GUGiK called „Vectorization of cadastral maps in Poland” (WMK) / Józef MAŚLANKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 52–54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wznawianie znaków i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności danych ewidencji gruntów i budynków[Restoration of boundary markers and determination of boundary points in the context of the reliability of data on land and building records] / Józef MAŚLANKA // W: Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. 1–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.zk.gik.pw.edu.pl/zkign/content/download/140/686/file/Dr%20in%C5%BC.%20J%C3%B3zef%20Ma%C5%9Blanka.pdf [2019-01-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zagadnienia ochrony archeologicznej w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy ZabierzówProblems of archaeological protection in development of a local land information system, on the example of the Zabierzów commune / Antoni LIGĘZA, Józef MAŚLANKA, Sławomir Dryja // W: Systemy informacji przestrzennej : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 28–30 maja 2001 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001. — S. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: