Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Latoś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułBadania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowych
  AutorzyStanisław LATOŚ, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1998 t. 4 z. 1, s. 41–51, [2] k. złoż.
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKoncepcja rozwiązania poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy na terenie byłego województwa tarnowskiego
  AutorzyStanisław LATOŚ
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 1999 R. 71 nr 8, s. 6–12
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKryteria zakładania poziomych osnów pomiarowych w dobie powszechnego stosowania tachimetrów elektronicznych
  AutorzyStanisław LATOŚ, Edward PREWEDA
  ŹródłoBiuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology. — 1999 nr 6, s. 55–71
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
  AutorzyStanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoBiuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology. — 1999 nr 6, s. 199–214
5
 • [referat, 2001]
 • TytułMożliwości i efekty wykorzystania obiektów wysokich do zagęszczenia terenu punktami poziomej osnowy geodezyjnej na przykładzie powiatu brzeskiego
  AutorzyStanisław LATOŚ
  ŹródłoX [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : Piwniczna 10–12. 05. 2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 30-1–30-13
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMożliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokich
  AutorzyStanisław LATOŚ, Krzysztof Mąkolski
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne. — 2002 [t.] 20, s. 197–208
7
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułNiwelacja powierzchniowa (terenowa)
  AutorzyMałgorzata BUŚKO, Stanisław LATOŚ
  ŹródłoĆwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 367–393
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena faktycznej dokładności oraz efektów ekonomicznych poziomej osnowy geodezyjnej III klasy, zakładanej metodą poligonową na obszarach zagospodarowanych
  AutorzyStanisław LATOŚ
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 1, s. 43–54
9
 • [referat, 2001]
 • TytułOczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodków
  AutorzyStanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec
  ŹródłoX [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : Piwniczna 10–12. 05. 2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 29-1–29-15
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodków
  AutorzyStanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 7 z. 2, s. 309–322
11
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułPozioma geodezyjna osnowa pomiarowa
  AutorzyJózef BELUCH, Robert KRZYŻEK, Stanisław LATOŚ
  ŹródłoĆwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 177–251, 5 k. luź.
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSzczegółowe poziome osnowy geodezyjne – przeszłość, stan aktualny i przyszłość w zakresie ich zakładania i funkcjonowania
  AutorzyStanisław LATOŚ
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 775–809
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułTentative modernization of geometrical basis of ground cadastre
  AutorzyStanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 1999 t. 67 z. 3–4, s. 227–236
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułUmiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego kraju
  AutorzyStanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne. — 2002 [t.] 20, s. 209–222
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułUstalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznych
  AutorzyStanisław LATOŚ, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 1, s. 55–68
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWspółpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy
  AutorzyStanisław LATOŚ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 251–267