Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Latoś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Badania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowych
2
  • Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokich
3
  • Niwelacja powierzchniowa (terenowa)
4
  • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa
5
  • Szczegółowe poziome osnowy geodezyjne – przeszłość, stan aktualny i przyszłość w zakresie ich zakładania i funkcjonowania
6
  • Umiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego kraju
7
  • Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy