Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Latoś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowych
2
 • Koncepcja rozwiązania poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy na terenie byłego województwa tarnowskiego
3
 • Kryteria zakładania poziomych osnów pomiarowych w dobie powszechnego stosowania tachimetrów elektronicznych
4
 • Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
5
 • Możliwości i efekty wykorzystania obiektów wysokich do zagęszczenia terenu punktami poziomej osnowy geodezyjnej na przykładzie powiatu brzeskiego
6
 • Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokich
7
 • Niwelacja powierzchniowa (terenowa)
8
 • Ocena faktycznej dokładności oraz efektów ekonomicznych poziomej osnowy geodezyjnej III klasy, zakładanej metodą poligonową na obszarach zagospodarowanych
9
 • Oczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodków
10
 • Oczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodków
11
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa
12
 • Szczegółowe poziome osnowy geodezyjne – przeszłość, stan aktualny i przyszłość w zakresie ich zakładania i funkcjonowania
13
 • Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre
14
 • Umiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego kraju
15
 • Ustalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznych
16
 • Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy