Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Latoś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Badania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowychInvestigations on determinating methods and criterions of establishing horizontal control networks / Stanisław LATOŚ, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 41–51, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokichPossibilities and results of densification of geodetic reference networks by including points situated on high objects / Stanisław LATOŚ, Krzysztof Mąkolski // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 197–208. — Bibliogr. s. 207, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Niwelacja powierzchniowa (terenowa)[Surface levelling] / Małgorzata BUŚKO, Stanisław LATOŚ // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 367–393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa[The horizontal geodetic measurement matrix] / Józef BELUCH, Robert KRZYŻEK, Stanisław LATOŚ // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 177–251, 5 k. luź.. — Bibliogr. wspólna dla całej publikacji s. 460–462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Szczegółowe poziome osnowy geodezyjne – przeszłość, stan aktualny i przyszłość w zakresie ich zakładania i funkcjonowaniaDetailed horizontal geodetic networks – their creation and operation in past, present and future time / Stanisław LATOŚ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 775–809. — Bibliogr. s. 807–809, Streszcz. Summ.

 • słowa kluczowe: osnowy geodezyjne

  keywords: geodetic networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Umiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego krajuTerrain information centre location within country administration structure / Stanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 209–222. — Bibliogr. s. 221, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasyCooperation between AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering and southern Poland local authorities during establishing 3rd class horizontal control / Stanisław LATOŚ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 251–267. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9. — ISBN 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: