Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hycner, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem451122291
201811
201511
201333
2012312
201122
2010413
200911
200811
200782141
200611
2004211
2003514
200222
2001211
2000413
199955
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4531113
201811
201511
201333
2012312
201122
2010413
200911
200811
2007853
200611
2004211
200355
200222
200122
200044
1999541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem45405
201811
201511
201333
201233
201122
2010422
200911
200811
2007871
200611
2004211
200355
200222
200122
200044
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem4545
201811
201511
201333
201233
201122
201044
200911
200811
200788
200611
200422
200355
200222
200122
200044
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem451827
201811
201511
201333
201233
201122
201044
200911
200811
2007835
200611
200422
200355
200222
200122
200044
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem452421
201811
201511
2013321
201233
201122
201044
200911
200811
2007844
200611
200422
2003541
2002211
200122
2000422
1999551
 • Administrative legal borders run along riversGranice administracyjne o charakterze prawnym prowadzone wzdłuż rzek / Agnieszka BIEDA, Ryszard HYCNER // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 2, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.15.pdf

 • słowa kluczowe: granica prawna, koryto rzeczne, granica administracyjna

  keywords: river bed, legal boundary, administrative border

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.2.15

2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An influence of location prestige factor on price of dwellingWpływ czynnika prestiżu lokalizacji na cenę mieszkania / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, trend, lokal luksusowy, apartament, cena nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, szacowanie nieruchomości

  keywords: real estate market, real estate valuation, apartment, trend, luxurious dwelling, real estate price, real estate location

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza systemów katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w Republice Federalnej Niemiec i w PolsceComparative analysis of the real estate cadastre and the land register in Federal Republic of Germany and in Poland / Ryszard HYCNER, Hans-Rainer Kulpe, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 337–349. — Bibliogr. s. 349, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, księgi wieczyste

  keywords: real estate cadastre, land registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza wybranych przepisów prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynkówComparison analysis of chosen legal regulations of cadastre / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 603–615. — Bibliogr. s. 615, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania przepływu informacji przestrzennej i prawnej pomiędzy systemem ewidencji gruntów i budynków a systemem ksiąg wieczystychInvestigation of spatial and legal flow information between Ground Cadastre and Land Register systems / Ryszard HYCNER, Krzysztof Skotnicki // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 173–185. — Bibliogr. s. 184–185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before CracowZmiany kształtu koryta rzecznego w czasie na przykładzie Wisły przed Krakowem / Agnieszka BIEDA, Ryszard HYCNER // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 1, s. 21–28. — Bibliogr. s. 28. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.21.pdf

 • słowa kluczowe: wody płynące, linia brzegowa, granice ewidencyjne, użytki gruntowe, koryto rzeczne

  keywords: land use, riverbed, river bank line, flowing waters, cadastral boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.1.21

10
 • English in professional terminology in geodesy, cartography, surveying, mapping, GIS and cadastreJęzyk angielski w terminologii zawodowej w geodezji, kartografii, geodezyjnych pomiarach szczegółowych, sporządzaniu map, GIS i katastrze / Ryszard HYCNER. — Kraków : University of Science and Technology. Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering. Geomatics Department, 2009. — 100 s.. — Bibliogr. s. 93. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Formalnoprawne podstawy wykonawstwa geodezyjnego[Formal-legal essentials of surveying performance] / Ryszard HYCNER. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 181 [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0076). — Bibliogr. s. 179–[182]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Free software applied in surveying computationsWolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — Bibliogr. s. 36–37, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geodesy, surveying and professional ethics : a selection of source texts with translation for students, lectures and surveyorsGeodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa : wybrane teksty źródłowe wraz z tłumaczeniem dla studentów, wykładowców i wykonawców / Ryszard HYCNER, Marta Dobrowolska-Wesołowska. — Katowice : Wydawnictwo Gall, cop. 2008. — 232 s.. — Bibliogr. s. 226. — ISBN: 978-83-60968-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135 / ed. Ryszard HYCNER ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — vol. 1 no. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Granice nieruchomości gruntowych i ich związki z katastrem nieruchomościBorders of land real estates and their realations with the cadastre of real estates / Zdzisław Berliński, Ryszard HYCNER // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 1999 R. 71 nr 8, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Information flow between the land and building register and the real-estate registerPrzepływ informacji między ewidencją gruntów i budynków oraz księgami wieczystymi / Ryszard HYCNER, Marianna Piwowarska, Małgorzata Węgrzyn // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 151–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_12.pdf

 • słowa kluczowe: przepływ informacji, kataster nieruchomości, system ewidencji gruntów i budynków, system ksiąg wieczystych

  keywords: information flow, land and building registers, realty cadastre, real estate registers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Jubileusz 10-lecia Katedry Informacji o Terenie – rozwój, osiągnięcia, dorobekThe 10th jubilee of Terrain Information Department – progress, achievements, works / Ryszard HYCNER // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 663–710. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta[The 90th anniversary jubilee of prof. Michał Odlanicki-Poczobutt birthday] / Ryszard HYCNER // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 77, s. 4–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kataster in Polen – historische Bedingtheiten und Perspektiven der Entwicklung[Cadastre in Poland – the historical conditions and development perspectives] / Konrad ECKES, Ryszard HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 1999 [H.] 5, s. 154–158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPossibilities and restrictions of applying cadastral data within process of working out land use plan / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_11.pdf

 • słowa kluczowe: kataster, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: cadastre, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenieLand use plan as a basis for local land information system / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 31–43. — Bibliogr. s. 41–43, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: GIS, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy katastru[Cadastre essentials] / Ryszard HYCNER. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 292, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0126). — Bibliogr. s. 283–[293]. — ISBN10: 83-89388-82-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie systemów Ewidencji Gruntów i Ksiąg Wieczystych w PolsceGround Cadastre and Land Register systems comparison in Poland / Ryszard HYCNER // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 255–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Porównanie systemów Ewidencji Gruntów i Ksiąg Wieczystych w PolsceLand and building registration system versus ownership register system / Ryszard HYCNER // W: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 7—10. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: