Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza ilościowa różnych współczynników korelacji na przykładzie sześciowymiarowej zmiennej losowej
  AutorzyJózef CZAJA, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 6 z. 2, s. 147–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  AutorzyJózef CZAJA, Joanna KLAJN
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_03.pdf
 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: market analysis, updating perpetual usufruct payments, market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności
  AutorzyJózef CZAJA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji
  AutorzyJózef CZAJA, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 6 z. 2, s. 129–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza trendu zmiany cen lub czynszów nieruchomości w czasie
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoRzeczoznawca Małopolski. — 2001 nr 7, s. 23–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2000]
 • TytułEstymacja parametrów liniowych modeli
  AutorzyJózef CZAJA, Edward PREWEDA
  ŹródłoModelowanie danych przestrzennych : materiały II ogólnopolskiego seminarium : Warszawa, 20 marca 2000 r. / Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN ; Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN ; Instytut Geodezji i Kartografii. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 1–[12]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeomatyka w gospodarce nieruchomościami
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 2, s. 56–59
 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1999]
 • TytułKataster nieruchomości jako baza systemu powszechnej taksacji
  AutorzyJózef CZAJA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoSystemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — S. 233–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułKilka uwag do analizy rozkładu prawdopodobieństwa informacji rynkowych
  AutorzyJózef CZAJA, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 6 z. 2, s. 155–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [monografia, 2001]
 • TytułMetody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym – zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
  Autorzypod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zesp.]: Ryszard Borowiecki, Józef CZAJA, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Edward PREWEDA, Agnieszka Konstanty ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001. — 340 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [książka, 1999]
 • TytułMetody i systemy określania wartości nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 182, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [książka, 1999]
 • TytułMetody i systemy szacowania nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  DetailsKraków : KOMP-SYSTEM, Józef Czaja, 1999. — 264 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [monografia, 2001]
 • TytułMetody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  DetailsKraków : KOMP-SYSTEM, 2001. — 315 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2001]
 • TytułMetody szacowania wartości rynkowej nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 136–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOgólne zasady powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
  AutorzyJózef CZAJA, Ewa KAWECKA
  ŹródłoBiuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology. — 1999 nr 6, s. 249–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułParametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach
  AutorzyJózef CZAJA, Marek KULCZYCKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPodejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej
  AutorzyJózef CZAJA, Marcin LIGAS
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581
 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

  keywords: real estate valuation, comporable soles approach, corrected mean price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPodejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoRzeczoznawca Małopolski. — 1999 nr 5–6, s. 21–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPodejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoRzeczoznawca Majątkowy. — 1999 nr 4, s. 20–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułProbablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoPrace Instytutu Geodezji i Kartografii. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStatistical algorithms for modelling the results of geodetic observations
  AutorzyJózef CZAJA, Janusz Dąbrowski
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_03.pdf
 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: