Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900546

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  AutorzyJózef CZAJA, Joanna KLAJN
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — tekst: https://goo.gl/gVNYJx
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności
  AutorzyJózef CZAJA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeomatyka w gospodarce nieruchomościami
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 2, s. 56–59
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułParametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach
  AutorzyJózef CZAJA, Marek KULCZYCKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPodejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej
  AutorzyJózef CZAJA, Marcin LIGAS
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581
8
 • [monografia, 2011]
 • TytułPodstawy geomatyki
  AutorzyPiotr BANASIK, Piotr CICHOCIŃSKI, Józef CZAJA, Władysław GÓRAL, Krystian KOZIOŁ, Robert KRZYŻEK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Bogdan SKORUPA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 373, [1] s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułProbablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoPrace Instytutu Geodezji i Kartografii. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSpecial algorithms for assessing market value of real estates
  AutorzyJózef CZAJA, Janusz Dąbrowski
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStatistical algorithms for modelling the results of geodetic observations
  AutorzyJózef CZAJA, Janusz Dąbrowski
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46
12
 • [referat, 2007]
 • TytułStatistical verification of real estate estimation models
  AutorzyAnna BARAŃSKA, Józef CZAJA
  ŹródłoFIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny] : the XXX FIG general assembly and working week : 13–17 May 2007, Hong Kong : strategic integration of surveying services / FIG International Federation of Surveyors. — [Hong Kong : s. n.], [2007]. — S. 1–13
13
 • [książka, 2015]
 • TytułSzacowanie rynkowej wartości nieruchomości
  AutorzyPiotr PARZYCH, Józef CZAJA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 290,[1] s.
14
 • [książka, 2007]
 • TytułSzacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny
  AutorzyJózef CZAJA, Piotr PARZYCH
  DetailsKraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, 2007. — 163 s.
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSzacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestcyjnego z rynku nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoFinansowanie Nieruchomości. — 2010 nr 2, s. 24–28
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWskaźniki zmian cen nieruchomości do przeszacowywania wartości katastralnej
  AutorzyJózef CZAJA, Marek KULCZYCKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne. — 2002 [t.] 20, s. 51–59
17
 • [referat, 2015]
 • TytułWspółczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych
  AutorzyJózef CZAJA, Janusz DĄBROWSKI, Jerzy Wawro
  ŹródłoWspółczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–35]
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości
  AutorzyJózef CZAJA, Marcin LIGAS
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2010 vol. 18 no. 1, s. 7–19
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanych
  AutorzyJózef CZAJA, Piotr PARZYCH
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 7–18
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZastosowanie parametrycznych modeli statystycznych w obliczeniach geodezyjnych
  AutorzyJózef CZAJA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 1, s. 5–27