Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900546

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomości
2
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
3
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności
4
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościami
5
6
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach
7
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej
8
 • Podstawy geomatyki
9
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej
10
 • Special algorithms for assessing market value of real estates
11
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observations
12
 • Statistical verification of real estate estimation models
13
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości
14
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny
15
 • Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestcyjnego z rynku nieruchomości
16
 • Wskaźniki zmian cen nieruchomości do przeszacowywania wartości katastralnej
17
 • Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych
18
 • Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości
19
 • Zaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanych
20
 • Zastosowanie parametrycznych modeli statystycznych w obliczeniach geodezyjnych