Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza ilościowa różnych współczynników korelacji na przykładzie sześciowymiarowej zmiennej losowej
2
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomości
3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
4
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności
5
 • Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji
6
 • Analiza trendu zmiany cen lub czynszów nieruchomości w czasie
7
 • Estymacja parametrów liniowych modeli
8
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościami
9
 • Kataster nieruchomości jako baza systemu powszechnej taksacji
10
 • Kilka uwag do analizy rozkładu prawdopodobieństwa informacji rynkowych
11
 • Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym – zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
12
 • Metody i systemy określania wartości nieruchomości
13
 • Metody i systemy szacowania nieruchomości
14
 • Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości
15
 • Metody szacowania wartości rynkowej nieruchomości
16
 • Metody wyceny podmiotów gospodarczych
17
 • Ogólne zasady powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
18
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach
19
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej
20
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów
21
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów
22
 • Podstawy geomatyki
23
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnej
24
 • Special algorithms for assessing market value of real estates
25
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observations