Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900546

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem203215
2015211
201211
201111
201044
200822
20074112
200411
200333
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20173
201522
201211
201111
2010431
2008211
2007431
200411
200333
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20191
201522
201211
201111
201044
200822
2007431
200411
200333
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2020
201522
201211
201111
201044
200822
200744
200411
200333
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20911
2015211
201211
201111
2010422
200822
2007422
200411
200333
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20146
2015211
201211
201111
2010431
200822
2007413
200411
200333
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomościAnalysis of evaluation methods used to determine real estate market values considering their reliability / Józef CZAJA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748. — Bibliogr. s. 745–748, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/gVNYJx

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: the updating the perpetual usufruct payments, the market analysis, the market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodnościReal estates market analysis using correspondence tests / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościamiThe role of geomatics in real estate economy / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 56–59. — Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościachParameters for evaluating reliability and cohesion of market information about real estates / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniejThe comparative approach – the corrected mean price method / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

  keywords: real estate valuation, comporable soles approach, corrected mean price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnejThe probabilistic model of analysis in industrial surveying / Józef CZAJA // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Special algorithms for assessing market value of real estatesSpecjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Stanisław Staszic Academic Association, Kraków

 • słowa kluczowe: bazy nieruchomości, analiza rynku, wycena nieruchomości

  keywords: real estate bases, market analysis, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observationsStatystyczne algorytmy modelowania wyników obserwacji geofizycznych / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — Afiliacja J. Dąbrowski : PWSZ, Institute of Technical Engineering, Jarosław

 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Statistical verification of real estate estimation models / Anna BARAŃSKA, Józef CZAJA // W: FIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny] : the XXX FIG general assembly and working week : 13–17 May 2007, Hong Kong : strategic integration of surveying services / FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-59-4. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości[Estimation of real estates market value] / Piotr PARZYCH, Józef CZAJA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 290,[1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0539). — Bibliogr. s. 289–[291]. — ISBN: 978-83-7464-677-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny[The estimation of real estates' market value in the aspect of International Valuation Standards] / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, 2007. — 163 s.. — Bibliogr. s. 160–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestcyjnego z rynku nieruchomości[Estimation of the discount rate and investment risk from the property market] / Józef CZAJA // Finansowanie Nieruchomości ; ISSN 1733-4217. — 2010 nr 2, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wskaźniki zmian cen nieruchomości do przeszacowywania wartości katastralnejIndexes of real estate prices changes used for valorisation their cadastral values / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 51–59. — Bibliogr s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczychModern methods of gathering and processing the geodetic and economic data / Józef CZAJA, Janusz DĄBROWSKI, Jerzy Wawro // W: Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–35]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/17iii2015/CzajaJD_JW17III2015.pdf [2015-03-23]. — Streszcz.. — J. Czaja, J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomościAdvanced statistical analysis for real estate market research / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-24-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanychThe urbanized estates valuation advanced statistical models for mortgage securing / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 7–18. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie parametrycznych modeli statystycznych w obliczeniach geodezyjnychThe use of parametric statistical models in geodetic calculating / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 1, s. 5–27. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: