Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem387922
2015211
201211
201111
201044
200822
20074112
200411
200333
200222
20015221
2000633
19997223
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem38335
201522
201211
201111
2010431
2008211
2007431
200411
200333
200222
2001541
2000651
199977
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem38362
201522
201211
201111
201044
200822
2007431
200411
200333
200222
2001541
200066
199977
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3838
201522
201211
201111
201044
200822
200744
200411
200333
200222
200155
200066
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem38929
2015211
201211
201111
2010422
200822
2007422
200411
200333
200222
200155
200066
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem381820
2015211
201211
201111
2010431
200822
2007422
200411
200333
200222
200155
2000633
1999771
 • Analiza ilościowa różnych współczynników korelacji na przykładzie sześciowymiarowej zmiennej losowejQuantitative analysis of different (various) correlation coefficients using the example of sixdimensional random variable / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomościAnalysis of evaluation methods used to determine real estate market values considering their reliability / Józef CZAJA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748. — Bibliogr. s. 745–748, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: market analysis, updating perpetual usufruct payments, market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodnościReal estates market analysis using correspondence tests / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcjiStatistic analysis of multimensional randon variable considering correlation and prediction / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 129–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza trendu zmiany cen lub czynszów nieruchomości w czasie[Time trends variations analysis of estates prices and rents] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Małopolski. — 2001 nr 7, s. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Estymacja parametrów liniowych modeli[Estimation of parameters of linear models] / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // W: Modelowanie danych przestrzennych : materiały II ogólnopolskiego seminarium : Warszawa, 20 marca 2000 r. / Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN ; Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN ; Instytut Geodezji i Kartografii. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 1–[12]. — Bibliogr. s. [12], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościamiThe role of geomatics in real estate economy / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 56–59. — Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kataster nieruchomości jako baza systemu powszechnej taksacji[Ground cadastre – data base for system of general appraisal] / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // W: Systemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — ISBN10: 83-87660-86-8. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kilka uwag do analizy rozkładu prawdopodobieństwa informacji rynkowychSeveral remarks on probability distribution analysis of the market information / Józef CZAJA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 2, s. 155–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym – zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwCommercial enterprises valuation methods and procedures based on mathematical statistics and computer software – applications in management of enterprises transformation / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zesp.]: Ryszard Borowiecki, Józef CZAJA, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Edward PREWEDA, Agnieszka Konstanty ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001. — 340 s.. — Bibliogr. s. 333–340. — ISBN10: 83-85827-65-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody i systemy określania wartości nieruchomości[Real estate appraisal methods and systems] / Józef CZAJA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 182, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody i systemy szacowania nieruchomości[Methods and systems of real estate valuation] / Józef CZAJA. — Kraków : KOMP-SYSTEM, Józef Czaja, 1999. — 264 s.. — Bibliogr. s. 261–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości[Market and cadastral real estates value appraisal methods] / Józef CZAJA. — Kraków : KOMP-SYSTEM, 2001. — 315 s.. — Bibliogr. s. 313–315. — ISBN10: 83-911583-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody szacowania wartości rynkowej nieruchomościMethods of estates market value estimation / Józef CZAJA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 136–167. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody wyceny podmiotów gospodarczychThe methods of commercial enterprises valuation / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, metody wyceny, wartość, DCF

  keywords: DCF, value, commercial enterprise, valuation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ogólne zasady powszechnej taksacji nieruchomości w PolsceGeneral principles of immovable property taxation in Poland / Józef CZAJA, Ewa KAWECKA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościachParameters for evaluating reliability and cohesion of market information about real estates / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniejThe comparative approach – the corrected mean price method / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

  keywords: real estate valuation, comporable soles approach, corrected mean price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów[Real estates valuation comparative approach based on standards] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Małopolski. — 1999 nr 5–6, s. 21–42. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów[The appraisal of real estates basing on the comparison in aspect standards] / Józef CZAJA // Rzeczoznawca Majątkowy ; ISSN 1233-054X. — 1999 nr 4, s. 20–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnejThe probabilistic model of analysis in industrial surveying / Józef CZAJA // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Special algorithms for assessing market value of real estatesSpecjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Stanisław Staszic Academic Association, Kraków. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-02/Geomatics_2008_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: bazy nieruchomości, analiza rynku, wycena nieruchomości

  keywords: real estate bases, market analysis, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observationsStatystyczne algorytmy modelowania wyników obserwacji geofizycznych / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — Afiliacja J. Dąbrowski : PWSZ, Institute of Technical Engineering, Jarosław. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: