Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900546

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza metod szacowania rynkowej lub katastralnej wartości nieruchomościAnalysis of evaluation methods used to determine real estate market values considering their reliability / Józef CZAJA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 711–748. — Bibliogr. s. 745–748, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/gVNYJx

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: the updating the perpetual usufruct payments, the market analysis, the market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodnościReal estates market analysis using correspondence tests / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościamiThe role of geomatics in real estate economy / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 56–59. — Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościachParameters for evaluating reliability and cohesion of market information about real estates / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniejThe comparative approach – the corrected mean price method / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

  keywords: real estate valuation, comporable soles approach, corrected mean price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Probablistyczny model analiz w geodezji inżynieryjnejThe probabilistic model of analysis in industrial surveying / Józef CZAJA // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2004 t. 50 z. 107, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Special algorithms for assessing market value of real estatesSpecjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Stanisław Staszic Academic Association, Kraków

 • słowa kluczowe: bazy nieruchomości, analiza rynku, wycena nieruchomości

  keywords: real estate bases, market analysis, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observationsStatystyczne algorytmy modelowania wyników obserwacji geofizycznych / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — Afiliacja J. Dąbrowski : PWSZ, Institute of Technical Engineering, Jarosław

 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Statistical verification of real estate estimation models / Anna BARAŃSKA, Józef CZAJA // W: FIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny] : the XXX FIG general assembly and working week : 13–17 May 2007, Hong Kong : strategic integration of surveying services / FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-59-4. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości[Estimation of real estates market value] / Piotr PARZYCH, Józef CZAJA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 290,[1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0539). — Bibliogr. s. 289–[291]. — ISBN: 978-83-7464-677-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny[The estimation of real estates' market value in the aspect of International Valuation Standards] / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, 2007. — 163 s.. — Bibliogr. s. 160–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestcyjnego z rynku nieruchomości[Estimation of the discount rate and investment risk from the property market] / Józef CZAJA // Finansowanie Nieruchomości ; ISSN 1733-4217. — 2010 nr 2, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wskaźniki zmian cen nieruchomości do przeszacowywania wartości katastralnejIndexes of real estate prices changes used for valorisation their cadastral values / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 51–59. — Bibliogr s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczychModern methods of gathering and processing the geodetic and economic data / Józef CZAJA, Janusz DĄBROWSKI, Jerzy Wawro // W: Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–35]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/17iii2015/CzajaJD_JW17III2015.pdf [2015-03-23]. — Streszcz.. — J. Czaja, J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomościAdvanced statistical analysis for real estate market research / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-24-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanychThe urbanized estates valuation advanced statistical models for mortgage securing / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 7–18. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie parametrycznych modeli statystycznych w obliczeniach geodezyjnychThe use of parametric statistical models in geodetic calculating / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 1, s. 5–27. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: