Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem88512557
201811
2017211
201633
2015211
201422
201311
2012523
2011211
201077
20097214
2008431
2007624
2006862
2005615
20047214
200391125
2002523
200122
2000523
199944
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8859263
201811
2017211
201633
201522
2014211
201311
2012514
201122
2010761
200977
2008413
2007642
2006835
2005651
2004761
20039612
2002541
200122
200055
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem886820
201811
201722
2016321
201522
201422
201311
2012523
201122
2010761
200977
2008413
2007651
2006844
2005651
200477
2003963
2002532
200122
200055
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem881672
201811
2017211
2016321
201522
201422
201311
2012514
2011211
2010743
2009716
2008413
2007615
200688
200566
200477
200399
200255
200122
200055
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem883058
201811
2017211
201633
2015211
201422
201311
2012532
2011211
201077
2009761
2008413
2007633
200688
200566
200477
200399
200255
200122
200055
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem884741
201811
2017211
201633
2015211
201422
201311
2012532
2011211
201077
2009761
200844
2007624
200688
2005624
2004734
2003936
2002532
2001211
2000532
1999441
 • Accuracy of separation parameters resulting errors of chemical analysis, experimental results and data approximation
2
 • Adaptacyjne modelowanie procesów przygotowania polskich rud miedzi do wzbogacania
3
 • Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych
4
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
5
 • Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię
6
 • Analiza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych
7
 • Applications of dust and gas air pollutants spreading stochastic models
8
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasification
9
 • Application of ordinary kriging in purpose of determination of ash contents in coal dependably on density and particle size of comminuted material
10
 • Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych
11
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
12
 • Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors
13
 • Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors
14
 • A geometric approach to evaluating the results of Polish copper ores beneficiation
15
 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi
16
 • Chosen indexes of technological assessment of mineral resources enrichment processes as a function of the concentrate's quality
17
 • Dekompozycja układów wzbogacania rud miedzi i jej efekty na przykładzie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź S. A.”
18
 • Determination of ash contents in coal by means of ordinary kriging method
19
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
20
 • Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
21
 • Geometryczna ocena wyników wzbogacania polskich rud miedzi
22
 • Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu
23
 • Introduction to mathematical statistics of grained materials
24
 • Investigations over the influence of technological parameters and operating conditions for jaw crushers on the optimization of geometrical properties of comminution products
25
 • Inżynieria mineralna