Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka Polska
1
  • Modele prognoz średniego dobowego stężenia $SO_{2}$ dla wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
2
  • Ocena metod aproksymacji krzywych składu ziarnowego produktów kruszenia
3
  • Stochastyczne modele prognoz zanieczyszczeń powietrza dla wybranych miast aglomeracji katowickiej
4
  • Wpływ kształtu ziaren na przebieg ich rozdziału w osadzarkach
5
  • Wybrane problemy automatyzacji w Zakładach Przeróbki Rud Miedzi