Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kisps


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [article, 2010]
 • TytułAktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 3, s. 111–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 117–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [journal paper, 2003]
 • TytułAnaliza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych
  AutorzyKrzysztof Przybycień, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 z. spec. nr 3, s. 91–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [article, 2005]
 • TytułAproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych
  AutorzyTomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 125–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [article, 2010]
 • TytułAspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
  AutorzyDaniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [article, 2010]
 • TytułBadania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Ewelina Kasińska-Pilut, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec, Radosław Pilut
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 1, s. 61–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [article, 2003]
 • TytułDekompozycja układów wzbogacania rud miedzi i jej efekty na przykładzie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź S. A.”
  AutorzyD. SARAMAK, T. TUMIDAJSKI, T. GAWENDA
  ŹródłoVìsnik Tehnologìčnogo unìversitetu Podìllâ : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2003 no. 6 č. 1 t. 1 specvipusk, s. 206–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2007]
 • TytułDobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoCuprum. — 2007 nr 2, s. 81–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [article, 2013]
 • TytułEkologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
  AutorzyDaniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15 cz. 2, s. 1580–1593
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [proceedings, 2017]
 • TytułGeometryczna ocena wyników wzbogacania polskich rud miedzi : [streszczenie]
  AutorzyTomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 218–219
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [proceedings (ed.), 2003]
 • TytułInżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków – Przegorzały 22–24 września 2003
  Autorzyred. Tadeusz TUMIDAJSKI ; Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
  DetailsKraków : PTPK, 2003. — 240 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [journal paper, 2008]
 • TytułKierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 245–258
 • keywords: beneficiation, de-stoning, coal foresight, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2007]
 • TytułMatematyczne aspekty opisu i oceny wzbogacalności rud miedzi
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 4, s. 97–106. — tekst: https://goo.gl/Wh2CAE
 • słowa kluczowe: krzywe wzbogacalności, wzbogacanie rud, aproksymacja krzywych wzbogacalności, stopnie uwolnienia

  keywords: ore enrichment, selectivity curves, approximation of selectivity curves, the level of mineral liberation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [handbook, 2009]
 • TytułMetody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [monograph, 2004]
 • TytułModel ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego
  Autorzypod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA
  DetailsKatowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [article, 2001]
 • TytułModele adaptacyjne jako metoda prognozowania średniodobowych stężeń $SO_{2}$ : (na podstawie danych ze stacji pomiarowej w Bytomiu)
  AutorzyJacek KUNYSZ, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 2001 R. 35 nr 4, s. 138–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [article, 2000]
 • TytułModele prognoz średniego dobowego stężenia $SO_{2}$ dla wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Jarosław Siewior, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 2000 R. 34 nr 5, s. 174–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [journal paper, 2005]
 • TytułModele regresyjne rozdrabniania surowców skalnych w kruszarce szczękowej
  AutorzyTomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2005 nr 22, s. 659–670
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [article, 2009]
 • TytułModele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jarosław Siewior
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2009 t. 11 cz. 1, s. 543–554
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2009]
 • TytułModele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jarosław Siewior
  ŹródłoIX Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin–Darłówko, 2009 / red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. — S. 241
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [book, 2004]
 • TytułModelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
  Autorzypod red. Tadeusza TUMIDAJSKIEGO ; aut.: Tadeusz TUMIDAJSKI, Krystian Kalinowski, Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Jacek KUNYSZ, Wiesław MĄCZKA, Daniel SARAMAK, Tomasz NIEDOBA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 126, [2] s., [4] s. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [monograph, 2009]
 • TytułNiestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — [125] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: