Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • A geometric approach to evaluating the results of Polish copper ores beneficiation
2
 • Accuracy of separation parameters resulting errors of chemical analysis, experimental results and data approximation
3
 • Adaptacyjne modelowanie procesów przygotowania polskich rud miedzi do wzbogacania
4
 • Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych
5
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
6
 • Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię
7
 • Analiza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych
8
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasification
9
 • Application of ordinary kriging in purpose of determination of ash contents in coal dependably on density and particle size of comminuted material
10
 • Applications of dust and gas air pollutants spreading stochastic models
11
 • Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych
12
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
13
 • Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors
14
 • Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors
15
 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi
16
 • Chosen indexes of technological assessment of mineral resources enrichment processes as a function of the concentrate's quality
17
 • Dekompozycja układów wzbogacania rud miedzi i jej efekty na przykładzie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź S. A.”
18
 • Determination of ash contents in coal by means of ordinary kriging method
19
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
20
 • Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
21
 • Geometryczna ocena wyników wzbogacania polskich rud miedzi
22
 • Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu
23
 • Introduction to mathematical statistics of grained materials
24
 • Investigations over the influence of technological parameters and operating conditions for jaw crushers on the optimization of geometrical properties of comminution products
25
 • Inżynieria mineralna