Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka Polska
1
 • Multi-criteria evaluation of coal properties in terms of gasificationWielokryterialna ocena właściwości węgla w kontekście jego zgazowania / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 677–690. — Bibliogr. s. 688–690

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, podatność na zgazowanie, wielokryterialna analiza danych, macierz korelacji

  keywords: coal gasification, suitability for gasification, multivariate data analysis, correlation matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0047

2
 • Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-KoźlaEvaluation of air pollution concentrations influence in Upper Silesia on air quality in area of Opole and Kędzierzyn-Koźle / Tadeusz TUMIDAJSKI, Jarosław Siewior, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2014 t. 16, s. 519–533. — Bibliogr. s. 531–533, Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring środowiska, prognozowanie zanieczyszczenia powietrza, modele statystyczne stężeń zanieczyszczeń

  keywords: environmental monitoring, forecasting of air pollution, statistical models of pollution concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: