Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka Polska
1
 • Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznychThe approximation of grain composition curves by various statistical methods / Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Methods of modeling and optimization of work effects for chosen mineral processing systems / Tadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 115–120. — Bibliogr. s. 119–120. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modele regresyjne rozdrabniania surowców skalnych w kruszarce szczękowejReggression models of rock materials crushing in jaw crushers / Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2005 nr 22, s. 659–670. — Bibliogr. s. 669–670, Streszcz., Abstr.. — VII Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VII National Polish Scientific Conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Ustronie Morskie – 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie wyników analiz składu ziarnowego produktów rozdrabniania wykonywanych różnymi metodami za pomocą rozkładów złożonych i funkcji rozmyciaThe comparison of grain composition analyses results of comminution products, conducted by various methods, with application of complex distribution functions and resolution function / Marcin GNIADEK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Statystyczne podstawy prognozowania zanieczyszczeń i oceny ich wpływu na zdrowie mieszkańców aglomeracji miejskich[Statistical basics of pollution forecasts and evaluation of its influence on the health of urban agglomeration citizens] / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jarosław Siewior, Tadeusz TUMIDAJSKI // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych – nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 1 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 155–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ lokalizacji stacji pomiarowych na efekty modelowania stochastycznego stężeń $SO_{2}$ w Górnośląskim Okręgu PrzemysłowymThe influence of measurement stations localisation on the effects of $SO_{2}$ concentration stochastic modelling in Upper Silesian Industrial Area / Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Jarosław Siewior // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2005 nr 22, s. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.. — VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VII National Polish Scientific Conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Ustronie Morskie – 2005 / Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów ; Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: