Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909547

OPI Nauka Polska
1
 • Accuracy of separation parameters resulting errors of chemical analysis, experimental results and data approximation / Dariusz FOSZCZ, Magdalena Duchnowska, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 98–111. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • keywords: approximation, flotation, copper ore, upgrading curve, selectivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160109

2
 • Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionychActual tendencies in description and mathematical modeling of mineral processing / Tadeusz TUMIDAJSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 111–123. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasificationWykorzystanie wizualizacji wielowymiarowych danych przy użyciu skalowania wielowymiarowego do oceny możliwości zgazowania węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Roman Szostek, Mirosław GAJER // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 3, s. 445–457. — Bibliogr. s. 455–457. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1056/767

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach, wielowymiarowe dane

  keywords: coal gasification, multidimensional scaling, multidimensional visualization, MDS, jigging, multidimensional data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0034

4
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materialsAspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedziInvestigation of grinding process energy consumption and grindability of lithologic components of Polish copper ores / Tadeusz TUMIDAJSKI, Ewelina Kasińska-Pilut, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec, Radosław Pilut // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowychEnvironmental aspects connected with effects of high-pressure comminution in roller presses / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 2, s. 1580–1593. — Bibliogr. s. 1591–1592, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w PolsceDirections of hard coal processing technological changes in Poland / Tadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 245–258. — Bibliogr. s. 256–257, Streszcz., Abstr.. — Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : szkoła eksploatacji podziemnej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: hard coal, beneficiation, de-stoning, coal foresight

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowychStochastic models of air pollution in industrial agglomerations / Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jarosław Siewior // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2009 t. 11 cz. 1, s. 543–554. — Bibliogr. s. 552–553, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Multi-criteria evaluation of coal properties in terms of gasificationWielokryterialna ocena właściwości węgla w kontekście jego zgazowania / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 677–690. — Bibliogr. s. 688–690

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, podatność na zgazowanie, wielokryterialna analiza danych, macierz korelacji

  keywords: coal gasification, suitability for gasification, multivariate data analysis, correlation matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0047

12
 • Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-KoźlaEvaluation of air pollution concentrations influence in Upper Silesia on air quality in area of Opole and Kędzierzyn-Koźle / Tadeusz TUMIDAJSKI, Jarosław Siewior, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2014 t. 16, s. 519–533. — Bibliogr. s. 531–533, Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring środowiska, prognozowanie zanieczyszczenia powietrza, modele statystyczne stężeń zanieczyszczeń

  keywords: environmental monitoring, forecasting of air pollution, statistical models of pollution concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymiPrediction of air pollutants concentrations in GOP using statistical models / Jarosław Siewior, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1261–1274. — Bibliogr. s. 1271–1273, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • The influence of concentrate's quality on the economic efficiency of multi-plant mining and metallurgical companyWpływ jakości koncentratu na efektywność ekonomiczną wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego / Bożena Skorupska, Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Andrzej Wieniewski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 39–51. — Bibliogr. s. 50, Abstr., Streszcz.

 • keywords: mathematical modeling, process optimization, mineral economics, copper ore enrichment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The use of the visualization of multidimensional data using PCA to evaluate possibilities of the division of coal samples space due to their suitability for fluidised gasificationZastosowanie wizualizacji wielowymiarowych danych za pomocą PCA do oceny możliwości podziału próbek węgla ze względu na ich przydatność do zgazowania / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 523–535. — Bibliogr. s. 533–535. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/834/702

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, analiza PCA, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach

  keywords: coal gasification, multidimensional visualization, jigging, Principal Component Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0038