Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

PBN: 909545

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs) do 


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynówAnalysis of possibilities of grinding process improvement by selection of grinders work parameters / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // W: ICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne = VIII International Conference on Non-ferrous Ore Processing : conference proceedings / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — Na okł. dod.: 55-lecie IMN ; 40-lecie KGHM Cuprum CBR. — S. 117–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink MatlabAnalysis of the work of grinding and flotation technological system with application of block and transmittance models and Simulink Matlab program / Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/dI0fvX

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, transmitancja, przeróbka

  keywords: copper, modeling, transmittance, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — Bibliogr. s. 61–62. — 'Young scientists towards the challenges of modern technology' : Warsaw, September 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-53

6
 • Automatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje[Automation of Polish copper ore concentration plants – conditions, state, tendencies] / Kazimierz TRYBALSKI // W: Bezpieczne i przyjazne środowisku technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Lubin, 24–25. 11. 2005 r. : forum : wschód-zachód : [referaty] = Bezopasnye i družestvennye okružaûŝej srede tehnologii v gornorudnoj promyšlennosti / red. Stanisław Downorowicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18], Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastesOkreślenie metodyki badań surowców i odpadów mineralnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2011 nr 46, s. 191–206. — Bibliogr. s. 203–206

 • keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedziSelection of mills parameters in the copper ore grinding processes / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2007 nr 2, s. 81–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes / K. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 578–587. — Bibliogr. s. 587, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 76. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-productsPopioły lotne a rolnictwo – nowoczesne zastosowania ubocznych produktów spalania / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — Bibliogr. s. 382–384, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, rolnictwo, zanieczyszczenie gleb, jakość gleb, nawożenie

  keywords: fly ash, coal combustion products, soil contamination, agriculture, soil quality, fertilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process / Dominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1994-5. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud[Control, modeling and optimization of technological processes of ore processing] / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 510). — Bibliogr. s. 373-[384]. — ISBN: 978-83-7464-612-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnychMathematical identification of industrial copper ore grinding and classification process by application of regressive models / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 279–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: https://goo.gl/QbwPdm

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, optymalizacja, wskaźniki energetyczne, przeróbka

  keywords: copper, modeling, optimization, energetic factors, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modele matematyczne wybranych procesów oczyszczania ściekówMathematical models of chosen sewage treatment processes / Kazimierz TRYBALSKI, Małgorzata Pająk, Damian KRAWCZYKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 5, s. 604–607. — Bibliogr. s. 607. — „Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska” : Szkoła Jakości Wody'2008 : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg 28–31 maja 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopim i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=35050

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie przemysłowego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wskaźników ocenyModeling of industrial ore grinding process using energetic factors of evaluation / Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 327–346. — Bibliogr. s. 346, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/rYgMv1

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, modele regresyjne, modelowanie statystyczne procesów mielenia

  keywords: neural networks, statistical modeling of grinding processes, regressive models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniu właściwości surowców i odpadów mineralnych[Modern methods and measuring devices in the study of the properties of raw materials and mineral waste] / Dominika Katarzyna SZPONDER-KOŁAKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 236, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0524). — Bibliogr. s. 231–[237]. — ISBN: 978-83-7464-651-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena pracy młynów w układzie przygotowania nadawy do flotacji rud miedziEvaluation of mills operation in flotation feed preparation system of copper ores / Dariusz FOSZCZ, Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Witold Pawlos // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2009 nr 1, 2, s. 47–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Określanie właściwości popiołów lotnych przy użyciu różnych metod i urządzeń badawczychDetermination of fly ashes properties with use of different research methods and measuring devices / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 287–298. — Bibliogr. s. 297–298, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Polskie rudy miedzi – typy litologiczne i ich identyfikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowychPolish copper ores – the lithological types and their identifying by using modern methods and research techniques / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 284–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych węzła mielenia i klasyfikacji rudy miedziComparison of linear and non-linear regressive models of a node for grinding and classification of copper ore / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 nr 6, s. 40–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych węzła mielenia i klasyfikacji rudy miedzi[Comparison of linear and non-linear regressive models of a node for grinding and classification of copper ore] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // W: APPK 2007 : Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin : XIII konferencja : Jaworze 30 maja–1 czerwca 2007 / red. Roman Kaula, Joachim Pielot ; Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Polska Akademia Nauk. Komitet Górnictwa. Sekcja Cybernetyki w Górnictwie. — [Katowice] : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, [2007]. — ISBN: 978-83-913109-9-1. — S. 103–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: