Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • Tytuł50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
  AutorzyMarian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza jakości modeli dyskretnych na przykładzie modeli flotacji rudy $Zn-Pb$ w WPM „Olkusz-Pomorzany”
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec, Cezary Reguła
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 315–326
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 117–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf
 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, transmitancja, przeróbka

  keywords: copper, modelling, transmittance, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156
 • słowa kluczowe: transmitancja, przeróbka surowców mineralnych, schematy blokowe

  keywords: transmittance, processing of mineral materials, block schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [książka, 1999]
 • TytułAnaliza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125 [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowania
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 1, s. 25–39
 • słowa kluczowe: mielenie, flotacja, przeróbka kopalin, wskaźnik jakości, optymalizacja sterowania

  keywords: flotation, milling, quality index, control optimization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoChallenges of Modern Technology. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/115780.pdf
 • keywords: scanning electron microscopy, solid waste, environmental engineering, computer image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułApplication of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies
  AutorzyK. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny
  ŹródłoIMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — S. 829–833
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułApplication of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials
  AutorzyD. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 325–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-53

11
 • [referat, 2005]
 • TytułAutomatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoBezpieczne i przyjazne środowisku technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Lubin, 24–25. 11. 2005 r. : forum : wschód-zachód : [referaty] / red. Stanisław Downorowicz. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. [1–18]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania symulacyjne układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 165–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDetermination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastes
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2011 nr 46, s. 191–206. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79067-15092?filename=Determination%20of.pdf
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, popioły lotne, analiza granulometryczna, rentgenowska analiza dyfrakcyjna, pomiar powierzchni właściwej, mikroanaliza rentgenowska, właściwości mineralogiczne

  keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoCuprum. — 2007 nr 2, s. 81–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2008]
 • TytułEnergy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes
  AutorzyK. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoProceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — S. 578–587
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-products
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — tekst: https://www.pan-ol.lublin.pl/archiwum/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf
 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, rolnictwo, zanieczyszczenie gleb, jakość gleb, nawożenie

  keywords: fly ash, coal combustion products, soil contamination, agriculture, soil quality, fertilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGrafy, sieci, schematy blokowe i transmitancje w modelowaniu złożonych układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 111–123
 • słowa kluczowe: przeróbka kopalin

  keywords: mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process
  AutorzyDominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  Źródło13textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — S. 121–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monografia, 2013]
 • TytułKontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMatematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 279–295. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_23.pdf
 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, optymalizacja, wskaźniki energetyczne, przeróbka

  keywords: copper, modelling, optimization, energetic factors, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMetody badania dynamiki procesów i układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 4, s. 217–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModel ARMA technologicznych procesów flotacji rudy Zn-Pb
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 177–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: