Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • Tytuł50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
  AutorzyMarian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza jakości modeli dyskretnych na przykładzie modeli flotacji rudy $Zn-Pb$ w WPM „Olkusz-Pomorzany”
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec, Cezary Reguła
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 315–326
3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 117–136
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156
6
 • [książka, 1999]
 • TytułAnaliza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125 [1] s.
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowania
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 1, s. 25–39
8
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoChallenges of Modern Technology. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/115780.pdf
9
 • [referat, 2006]
 • TytułApplication of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies
  AutorzyK. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny
  ŹródłoIMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — S. 829–833
10
 • [referat, 2010]
 • TytułApplication of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials
  AutorzyD. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 325–330
11
 • [referat, 2005]
 • TytułAutomatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoBezpieczne i przyjazne środowisku technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Lubin, 24–25. 11. 2005 r. : forum : wschód-zachód : [referaty] / red. Stanisław Downorowicz. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. [1–18]
12
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania symulacyjne układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 165–175
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDetermination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastes
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2011 nr 46, s. 191–206. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79067-15092?filename=Determination%20of.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoCuprum. — 2007 nr 2, s. 81–108
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEnergetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanie
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 4, s. 183–193. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_18.pdf
17
 • [referat, 2008]
 • TytułEnergy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes
  AutorzyK. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoProceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — S. 578–587
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-products
  AutorzyDominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — tekst: https://www.pan-ol.lublin.pl/archiwum/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGrafy, sieci, schematy blokowe i transmitancje w modelowaniu złożonych układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 111–123
20
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process
  AutorzyDominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI
  Źródło13textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — S. 121–127
21
 • [monografia, 2013]
 • TytułKontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.
22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMatematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 279–295. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_23.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMetody badania dynamiki procesów i układów technologicznych przeróbki kopalin
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 4, s. 217–240
25
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModel ARMA technologicznych procesów flotacji rudy Zn-Pb
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 177–185