Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • 50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
2
 • Analiza jakości modeli dyskretnych na przykładzie modeli flotacji rudy $Zn-Pb$ w WPM „Olkusz-Pomorzany”
3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
4
 • Analiza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab
5
 • Analiza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji
6
 • Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
7
 • Analiza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowania
8
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management
9
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment
10
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials
11
 • Automatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje
12
 • Badania symulacyjne układów technologicznych przeróbki kopalin
13
 • Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash
14
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastes
15
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi
16
 • Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanie
17
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes
18
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-products
19
 • Grafy, sieci, schematy blokowe i transmitancje w modelowaniu złożonych układów technologicznych przeróbki kopalin
20
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process
21
 • Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud
22
 • Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results
23
 • Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych
24
 • Metody badania dynamiki procesów i układów technologicznych przeróbki kopalin
25
 • Model ARMA technologicznych procesów flotacji rudy Zn-Pb